Browsing by Author Bağcı, Zübeyir

Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2017ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL EMEKLERİ İLE TÜKENMİŞLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMAAksel, İbrahim ; Bağcı, Zübeyir 
2014Çalışanların iş doyumunun görev ve bağlamsal performansları üzerindeki etkisiBağcı, Zübeyir 
2013Çalışanların örgütsel adalet algılarının örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisi: Tekstil sektöründe bir incelemeBağcı, Zübeyir 
2019Duygusal emek ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik bir araştırmaBağcı, Zübeyir ; Akbaş, Türkmen Taşer 
2015THE EFFECT OF MANAGERS' POWER BASES ON EMPLOYEES' JOB SATISFACTION: A STUDY IN THE TEXTILE INDUSTRYBağcı, Zübeyir 
2016Girişimcilik Eğilimi; Bir Kamu Üniversitesinin İİBF'sinde Öğrenim Gören Son Sınıf Öğrencilerinde Bir AraştırmaAksel, İbrahim ; Bağcı, Zübeyir 
2016HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ İŞ TATMİNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMABağcı, Zübeyir 
2019İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Bir Kamu Kurumu Üzerinde Analitik Bir AraştırmaKolbaşı, Emine; Bağcı, Zübeyir 
Jul-2017İş doyumunun örgütsel bağlılığa etkisi: bankacılık sektörü üzerine bir araştırmaSığmaz, Ali
2002KOBİ'lerde kariyer yönetimi ve bir uygulamaBağcı, Zübeyir 
Jan-2018Meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma: PAÜ Bekilli Meslek Yüksekokulu örneğiBirinkulu, Gülgün
2017ÖRGÜTLERDE ADALET ALGISININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMABağcı, Zübeyir ; Demir, Gürol
Dec-2021Örgütsel adalet ve duygusal emek arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırmaSırma, Furkan
2020Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Demografik Özellikler Arasındaki İlişkinin CHAID Analizi İle İncelenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir AraştırmaCamgöz, Özgül; Bağcı, Zübeyir 
Jun-2019Personel güçlendirme ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Bir alan araştırmasıYılmaz, Ayşe Hafize
2019Personeli Güçlendirme Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir AraştırmaCamgöz, Özgül; Bağcı, Zübeyir 
2015Study of Some Demographic Properties Influencing the Burnout Levels of Nurses in Public Hospitals by CHAID AnalysisBağcı, Zübeyir