Browsing by Author Özdemir, Serkan

Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1-Oct-2015An application study to create a mobile-based cost calculation software regarding woven fabric manufacturing in small-scale textile businessesÖzdemir, Serkan ; Yeşil, Erkan ; Utkun, Emine 
1-Mar-2010Avrupa birliği sürecinde kamuda i?ç denetim: Pamukkale Üniversitesi örneğiErkan, Mehmet; Özdemir, Serkan ; Karakoç, Mehtap
1-Mar-2011Bankacılık sektöründe menkul değerlerin tms 39 standardına uygun olarak muhasebeleştirilme i?şlemlerinde ortaya çıkan farkların tespiti üzerine bir i?ncelemeÖzdemir, Serkan ; Elitaş, Cemal
2011Bankacılık sektöründe menkul değerlerin TMS 39 standardına uygun olarak muhasebeleştirilme işlemlerinde ortaya çıkan farkların tespiti üzerine bir incelemeÖzdemir, Serkan ; Elitaş, Cemal
10-Jul-2015Bankalardaki bölümsel raporlama uygulamalarının TFRS 8 faaliyet bölümleri standardı çerçevesinde i?ncelenmesi: bir uygulama önerisiÖzdemir, Serkan 
15-Mar-2018Bilgi ekonomisi özelinde üniversitelerde entelektüel sermayenin ölçülmesi ve raporlanmasıÖzdemir, Serkan ; Karakoç, Mehtap
1-Jun-2014Bulut bilişim ve muhasebede kullanımıElitaş, Cemal; Özdemir, Serkan 
2014BULUT BİLİŞİM VE MUHASEBEDE KULLANIMIElitaş, Cemal; Özdemir, Serkan 
1-Aug-2015Calculation method for the determination of the unit costs of fabrics woven in semi-automatic looms in small-sized enterprisesUtkun, Emine ; Özdemir, Serkan 
1-Jul-2014Comparing the profit margin of textiles woven on a hand loom and automatic loom in the textile industry: Case of Buldan cityÖzdemir, Serkan ; Utkun, Emine 
2019Entelektüel sermayenin ölçülmesinde ve raporlanmasında kullanılan yöntemler: Türkiye banka sektöründe bir uygulamaÖzdemir, Serkan ; Kaya, Yusuf 
1-Jun-2011I?ç denetim etiği ve kamu i?ç denetçileri tarafından algılanışıÖzdemir, Serkan 
15-Jan-2016İç kontrolde COSO ve ICFR ilişkisiKarakoç, Mehtap; Özdemir, Serkan 
1-Jul-2015KOBİ TFRS standartlarına göre oluşturulacak öz kaynaklar değişim tablosu ve gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu önerisi: örnek bir uygulamaÖzdemir, Serkan ; Elitaş, Cemal
2015KÜÇÜK BOY TEKSTİL İŞLETMELERİNDE KUMAŞ ÜRETİMİ İLE İLGİLİ MOBİL TABANLI BİR MALİYET HESAPLAMA PROGRAMININ OLUŞTURULMASINA YÖNELİK UYGULAMA ÇALIŞMASIÖzdemir, Serkan ; Yeşil, Erkan ; Utkun, Emine 
18-Oct-2017Küresel finansal krizlerin muhasebe bilgi sistemi temelli nedenleri bağlamında kurumsal yönetim ve şeffaflık kavramının önemiÖzdemir, Serkan ; Köroğlu, Çağrı
1-Dec-2013Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik başarısını etkileyen faktörler: Öğrenci görüşleri bakımındanKaya, Yusuf ; Özdemir, Serkan ; Utkun, Emine 
1-Jun-2015Meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri: Pamukkale Üniversitesi örneğiÖzdemir, Serkan ; Utkun, Emine ; Yeşil, Erkan 
1-Mar-2014Muhasebe dersi alan ön lisans ve lisans öğrencilerinin derse yönelik tutumlarının tespiti: Ege Bölgesinde bir uygulamaErtuğrul, İrfan ; Özdemir, Serkan 
1-Oct-2011Muhasebe meslek mensupları perspekti?fi?nden Türki?ye muhasebe standartlarıElitaş, Cemal; Karakoç, Mehtap; Özdemir, Serkan