Browsing by Author Öz, Ersan

Showing results 1 to 20 of 55  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014AB uyum sürecinde vergisel düzenlemeler: İlerleme raporları analizleri eşliğinde istenenler ve gerçekleştirilenlerÖz, Ersan ; Yegen, Baki 
2017Ar-Ge Harcamalar?n?n Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye ve Seçilmiú Ülkelerde Vergi Teúvikleri Boyutuyla Ekonometrik Analiz1Kutbay, Hüseyin ; Öz, Ersan 
Aug-2017Artan oranlı ve düz oranlı vergi tarifelerinin bazı vergilendirme ilkeleri ve muhtemel ekonomik etkileri açısından karşılaştırılmasıŞahinbakan, Ayşen
2016Bir Küresel Vergi Uyumu Projesi: BEPSKara, Mustafa Cemil; Öz, Ersan 
2007Borun Önemi ve Türkiye'de BorBakkalcı, A. Can; Öz, Ersan 
Jun-2019Dahilde işleme rejimi, rejim uygulamaları, sorunlar ve çözüm önerileriYalçınkaya, Didem
2017Darbe ekonomisi ve darbelerin vergi yapıları üzerine etkisi: Türkiye örneğiÖz, Ersan ; Noyan, Emrah 
2019Demokrasi Mücadelesi Veren Ülkelerin Vergi Rejimleri ile Türk Vergi Sisteminin Karşılaştırmalı AnaliziÖz, Ersan ; Baran, Tülay 
2016Dijital Vergilendirmeye Küresel Bir BakışKara, Mustafa Cemil; Öz, Ersan 
2014Does fiscal policy matter for trade balance in the OECD countries? Panel vector error correction estimationAslan, M.; Buyrukoglu, S.; Öz, Ersan ; Nazlıoğlu, Şaban 
2016Ecological taxation: Comparison of data in selected some of the world countries with TurkeyÖz, Ersan ; Kutbay, H
2017Effects of R&D Expenditures on Economic Growth: An Econometric Analysis in Terms of Tax Incentives for Turkey and Selected CountriesKutbay, H; Öz, Ersan 
2016Ekolojik Vergileme: Seçilmiş Bazı Dünya Ülkeleri ile Türkiye Verilerinin KarşılaştırılmasıÖz, Ersan ; Kutbay, Hüseyin 
2020Endüstri 4.0 Ve Robotlaşmanın Vergi Gelirlerine Etkisinin DeğerlendirilmesiERSAN ÖZ ; Tülay BARAN 
2016Enerji Kullanımının Vergilendirilmesinde Dünya Uygulamaları: Karşılaştırmalı Bir AnalizKara, Mustafa Cemil; Öz, Ersan 
2016Enflasyon, Bütçe Açığı ve Para Arzı İlişkisinin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi: 1980-2014 DönemiKaya, M. Göktuğ; Öz, Ersan 
Aug-2021Gümrük mevzuatında vergi uyuşmazlıkları ve idari çözüm yollarıÇapraz, Melike
2011Gümrükte noksan addedilen eşya sebebiyle vergilemede kanunilik ilkesinin ihlaliÖz, Ersan ; Ermumcu, Osman
2018Investment Incentives in the European Union and Selected World CountriesÖz, Ersan ; Buyrukoglu, S
2014İDARÎ VE ADLÎ UYGULAMALARDA ZAMANAŞIMI UYGULAMASI: ÖZELLİK ARZ EDEN HALLERÖz, Ersan ; Eşgünoğlu, Mahmure