Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1808
Title: Latislerde türevler
Other Titles: Deri?vati?ons of latti?ces
Authors: Pehlivan, Utku
Advisors: Şahin Ceran
Keywords: Latis
Türev
Modüler
Dağılmalı
İzoton
Lattice
Derivation
Modular
Distributive
Isotone
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu tezde latislerde tanımlanmış olan türevlerin tanımı verilip türevler hakkında detaylı bilgiler ele alınmıştır. Birinci bölümde, diğer bölümlerde kullanılan temel tanım ve teoremler verilmiştir. İkinci bölümde latislerde bazı türevlerin tanımları ve o türevle ilgili daha önceden yapılmış çalışmalar verilmiştir. Üçüncü bölümde ise; latislerde permuting n-türevler üzerinde detaylı olarak durulmuş olup üçüncü bölümün son kısmında ise yapılan çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlar üzerinde durulmuştur.
In this thesis the definitions of derivations which are defined in lattices are given. About these derivations, detailed informations are also given. In the first chapter the definitions are some basic theorems are which will be used in the other chapters. In the second chapter the definitions, some properties and theorems of the derivations in lattices are given without proof. In the third chapter the definitions of permuting n- derivations are given. About these deivations detailed informations are given. Finally in the last part of the thesis some conclusions from these researchers are given that we have proved.
Description: Bu tez çalışması PAUBAP tarafından 2013 FBE043 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1808
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Utku Pehlivan.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

32
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.