Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3250
Title: Göçmen öğrencilerin okul örgütüne uyumunda öğretmen ve okul yöneticilerinin rolleri
Authors: Atlıhan, Ayşe Müge
Keywords: Göçmen Öğrenciler
Uyum
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada göçmen öğrencilerin okul örgütüne uyumunda öğretmen ve okul yöneticilerinin rolleri araştırılmıştır. Bu amaçla göçmen öğrencilerin okul örgütüne uyumunda öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görüşleri alınmıştır. Çalışma verileri 2017/2018 ve 2018/2019 eğitim öğretim yılları içerisinde Denizli ili Pamukkale ilçesine bağlı ilkokul ve ortaokul kurumunda çalışmakta olan yönetici ve öğretmenlerden elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan görüşme formu alan uzmanları yardımıyla araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Katılımcılar göçmen öğrencilerin fazla olduğu okullardan seçilmişti. Yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma verileri göçmen öğrencilerin okula uyumuna yönelik yapılan çalışmalar, göçmen öğrencilerin okulda karşılaştıkları uyum ve akademik sorunlar ve göçmen öğrencilerin okula uyumunda karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri olarak temalandırılmıştır. Her tema kendi içinde alt temalara ayrılmıştır. Okula uyum ana temasının altında; sınıf denkliği çalışmaları, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi, Türkçe okuma yazma kursu ve sosyal aktivite kurslarına yönlendirme alt temaları yer almıştır. Akademik sorunlar ana temasının altında; dil sorunu, denklik sorunu, okula devam sorunu, uyum ve gruplaşma sıkıntıları, akademik sorunlar ve şiddet sorunu yer almıştır. Çözüm önerileri ana temasının altında denklik sorununa yönelik öneriler, öğretmenlere yönelik öneriler, dil sorununa yönelik öneriler, uyum sorununa yönelik öneriler ve iletişim sorununa yönelik öneriler yer almıştır. Sonuç olarak; göçmen öğrencilerin eğitiminde önemli sorunlar yer almaktadır. Göçmen çocukların eğitimi konusu ile ilgili öğretmenlerin hizmet içi eğitimler ile desteklenmeleri, öğrencilerin okula devamlarının takip edilmesi ve göçmen öğrenciler ile diğer öğrenciler arasında iletişim sorunlarını giderici ciddi etkinlikler planlanması önerilebilir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3250
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mügeatlıhan.pdf927.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

610
checked on May 27, 2024

Download(s)

926
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.