Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3255
Title: Türkiye’de gelir üzerinden alınan vergilerde geçici vergi uygulaması: sorunlar ve çözümü
Other Titles: Temporary income tax practice in Turkey through the tax problems and solutions
Authors: Horzum, Ali Osman
Keywords: Geçici Vergi
Matrah Tespiti
Dönemsellik
Envanter
Temporary Tax
Base Detection
Periodicity
Inventory
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bugünkü anlamda geçici vergi uygulaması 1998 yılında başlamıştır. Daha önceki geçici vergi sisteminde, bir önceki yıl ödenen verginin belirli bir yüzdesinin her ay eşit taksitler halinde alınması, esasına dayalı bir uygulama bulunmaktaydı. Bugünkü şekli ile 20 yılı aşkın süredir uygulanan geçici vergide, pek çok sorun yaşanmıştır. Bu çalışmamızda geçici vergi sorunları ve çözüm önerileri konusunu esas almaktayız. Öncelikle geçici vergi matrahının sağlıklı olarak tespit edilebilmesi birinci temel sorundur. Hatta kanun koyucu dahi geçici vergi uygulamasında vergi matrahının sağlıklı tespit edilemeyeceği kanaati ile matrahın %10’unu aşmayan farkların cezaya konu olmayacağı hususunu özel bir düzenlemeye bağlamıştır. Geçici vergi matrahının tespitinde ikinci temel sorun değerleme ve envanter çalışmalarının sağlıklı yapılabilmesine ilişkindir. Değerleme ve envanter çalışmalarına yıl sonunda bilanço çıkarma esnasında olduğu gibi titizlik ve özen göstermeyen mükelleflerin sıklıkla hatalar yaptığı görülmektedir. Ayrıca geçici vergi hesaplanması sırasında dönemsellik esasına aykırı işlemler yapıldığı görülmekte ve bu durumda pek çok soruna yol açabilmektedir. Geçici vergide dördüncü temel sorun kanunen kabul edilmeyen giderlerin tespitinde yaşanan güçlüklerdir. Geçici vergi uygulamasında beşinci temel sorun ödenmeyen geçici vergilere yapılması gereken işlemin mükellefler tarafından yanlış algılanmasıdır. Geçici vergide altıncı sorun son dönem geçici verginin ödenmesi ile ödenecek yıllık verginin neredeyse tamamının ödenmiş olmasıdır. Geçici vergi kapsamına giren mükellefler ile girmeyen mükelleflerin bazılarının adaletsiz tespit olunduğu yönünde eleştiriler de bulunmaktadır. Geçici vergi uygulamasının revize edilerek bu sorunlardan arındırılması çok daha sağlıklı bir vergi sistemine sahip olmamızı sağlayacaktır.
Today’s temporal tax implementation started in 1998. In the previous temporal tax system, the implementation was based on monthly payments of a certain percentage of the total tax paid in previous year. Lots of problems have occured in today’s temporal taxation which is in practice for more than 20 years. In this study, we will examine these problems and offer sollutions. The first main problem is to set the temporal tax assesment accurately. Even the law making organs think that the assesment cannot be ser precisely and made a special regulation that the differences in assesment not more than %10 won’t be penalised. The second main problem in the temporal tax determination is to accurately evaluate and make inventory. Just like the balance sheets at the end of the year, some taxpayers act sloppy while making evaluations and inventory and make mistakes. Also while calculating temporal taxes, some procedures are being made which are against the seasonal principal and this causes many problems. The fourth main problem is the problems occuring while calculating the expenses which are not acceptes by the law. The fifth problem is the misunderstanding of the taxpayers about the procedures about non-paid temporal taxes. The sixth problem is that with the last temporal tax paid, the total annual tax is approximately already being paid. There are also criticisms about inequalities while determining the taxpayers which are responsible for temporal tax and which are not. Revising the temporal tax system and cleansing the system from these problems will ensure a much more healthier tax system.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3255
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ali Osman HORZUM.pdf1.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

92
checked on May 27, 2024

Download(s)

488
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.