Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3901
Title: Sinoplu Filozof Diogenes (Diyojen) ve etik anlayışı
Authors: Alper Bilgehan, Yardımcı
Keywords: Diogenes of Sinope, Cynism, Ethic, Self?sufficiency, Freedom, Living in Accordance with Nature
Sinoplu Diogenes, Kinizm, Etik, Öz?yeterlilik, Özgürlük, Doğaya Uygun Yaşamak
Publisher: Berikan Yayınevi
Abstract: In this study of Diogenes of Sinope, known as Diogenes, my purpose is to present an extensive and documented account of Diogenes’ life and his philosophical position on the basis of the material given by the sources. It is extremely difficult to give Diogenes’ biography, since in his situation; apart from other ancient philosophers, the possibility of finding reliable sources of his life is quite limited. In addition, many fiction anecdotes have to be dealt with for a Cynics living in a tub. Nevertheless, despite the problems caused by the lack of dependable information and the multitude of unfounded references, it seems possible to rebuild the portrait of the well?known man who has managed to stay alive in the imagination of many people after twenty three centuries. In this context, information about Diogenes' lifestyle and his philosophy will be given, and then the fundamental doctrine of Cynism represented by him will be explained by various sources. Finally, it will be discussed whether it is possible to regard Diogenes as a part of the Sinop's culture and our cultural heritage.
Diogenes of Sinope, bilinen adıyla Diogenes ya da Sinoplu Diyojen’e yönelik yapılan bu çalışmada amacım, Dioegenes’in yaşamının, felsefi duruşunun ve benimsediği etik kuralların kapsamlı ve belgelenmiş bir şekilde sunulmasıdır. Diogenes’in hayatını ve öğretilerini güvenilir bir şekilde aktarmak aşırı derecede zordur, çünkü diğer antik filozoflardan ayrı olarak, onun yaşamına ilişkin güvenilir kaynaklar bulmak oldukça sınırlıdır. Ayrıca, fıçının içinde yaşayan bir Kinikli’ye yönelik ortaya konulmuş birçok kurmaca anekdot ile uğraşılması gerekmektedir. Güvenilir bilginin azlığı ve belgesiz atıfların yarattığı zorluklara rağmen, yine de birçok kişinin hayalinde hayatta kalmayı başaran ünlü filozofun portresini ölümünden yirmi üç yüzyıl sonra yeniden inşa etmek mümkün gözükmektedir. Bu bağlamda, Diogenes’in yaşam tarzı ve felsefesine yönelik bilgiler verilecek, ardından temsil ettiği akım olan kinizmin temel öğretileri çeşitli kaynaklardan gösterilerek aktarılacaktır. Son olarak da, Diogenes’in Sinop kültürünün ve kültürel mirasımızın bir parçası olarak kabul edilmesinin mümkün olup olmadığı tartışılacaktır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3901
ISBN: 978?605?7501?41?7
Appears in Collections:Fen-Edebiyat Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sinoplu Filozof Diogenes (Diyojen) ve Etik Anlayışı.pdf268.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

292
checked on May 27, 2024

Download(s)

878
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.