Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3984
Title: An analysis of the demarcation problem in philosophy of science and its application to homeopathy
Authors: Alper Bilgehan, Yardımcı
Keywords: Demarcation Problem, Scientific Status of Homeopathy, Falsifiability, Puzzle-solving, Anarchist Method, Pseudoscience
Sınır Çizme Sorunu, Homeopatinin Bilimsel Durumu, Yanlışlanabilirlik, Bulmaca-çözme, Anarşist Metot, Sözdebilim
Publisher: FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)
Abstract: This paper presents a preliminary analysis of homeopathy from the perspective of the demarcation problem in the philosophy of science. In this context, Popper, Kuhn and Feyerabend’s solution to the problem will be given respectively and their criteria will be applied to homeopathy, aiming to shed some light on the controversy over its scientific status. It then examines homeopathy under the lens of demarcation criteria to conclude that homeopathy is regarded as science by Feyerabend and is considered as pseudoscience by Popper and Kuhn. By offering adequate tools for the analysis of the foundations, structure and implications of homeopathy, demarcation issue can help to clarify this medical controversy. The main argument of this article is that a final decision on homeopathy, whose scientific status changes depending on the criteria of the philosophers mentioned, cannot be given.
Bu makale, bilim felsefesinin önemli konularından biri olan sınır çizme sorunu açısından homeopatinin bir ön analizini sunmaktadır. Bu bağlamda, Popper, Kuhn ve Feyerabend'in sınır çizme sorununa yönelik çözümleri sırasıyla verilecek ve onların ölçütleri, homeopatinin bilimsel durumu üzerindeki tartışmalara ışık tutacak şekilde uygulanacaktır. (homeopatinin Feyerabend tarafından bilim, Popper ve Kuhn açısından ise sözde bilim olduğu sonucuna varmak amacıyla, homeopati sınır çizme ölç“tleri çerçevesinde incelenmektedir. Sınır çizme tartışması homeopatinin temellerini, yapısını ve sonuçlarını analiz etmek için yeterli araçları sunarak bu tıbbi tartışmayı netleştirmeye yardımcı olabilir. Bu makalenin temel argümanı, bahsi geçen filozofların ölçütlerine bağlı olarak homeopatinin bilimsel durumu hakkında nihai bir kararın verilemeyeceğidir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3984
ISSN: 2618-5784
Appears in Collections:Fen-Edebiyat Fakültesi Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on May 27, 2024

Download(s)

12
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.