Browsing by Project

Showing results 1 to 33 of 33
Title
Adeziv Flash Free Braketlerin Sabit Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda Mine Demineralizasyonu ve Periodontal Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
Beyazlatıcı Diş Macunlarının Diş Yüzeyine Etkilerinin Üç Boyutlu Araştırılması
Deneysel Periodontitis Oluşturulan Sıçanlarda Kafeik Asit Fenetil Ester'in Alveolar Kemik Kaybı Üzerine Etkisi
Deneysel Periodontitis Oluşturulmuş Diabetik Ratlarda Sistemik Olarak Farklı Dozlarda Uygulanan Borik Asitin Etkinliğinin Araştırılması
Dijital İndirek Bonding Tekniğinin Mikrosızıntı ve Bağlanma Dayanımı Açısından Etkinliğinin İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi
Dijital İndirekt Bonding Tekniğinin Klinik Olarak Etkilerinin Değerlendirilmesi
Farklı İnterproksimal Mine Aşındırma Yöntemlerinin Pulpal Mikrosirkülasyon Simulasyonu Altındaki Pulpa Isısı ve Mine Yüzeyi Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi
Farklı Maloklüzyona Sahip Çocuklarda Gülümseme Estetiği, Dental Estetik ve Benlik Saygısı ile Yaşam Kalitesinin İlişkisi
Farklı Sabit Lingual Retainer Uygulamalarının Stabilite ve Periodontal Sağlık Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi
Farklı Seramik Materyalleri ve Kompozit Rezinin Süt Dişlerinde Meydana Getirdiği Aşınmanın İn-Vitro Olarak Değerlendirilmesi
Farklı Tip Kemik Yoğunluklarında Rehberli İmplant Cerrahisi ile Yerleştirilen Dental İmplantlardaki Sapma Değerlerinin Karşılaştırılması
Farklı Yiv Derinliği ve Yiv Sıklığına Sahip Minividaların Yerleştirilmesi Esnasında Kortikal Kemikte Oluşabilecek Mikroçatlakların Değerlendirilmesi
Fiberle Güçlendirilmiş Bir Kompozitin Yirmi Yaş Dişinden İzole Edilen Pulpal Kök Hücreler Üzerindeki Sitotoksisitesinin İncelenmesi
Güncel İnovatif Restoratif Materyallerin Yaşlandırma Sonrası Degradasyonu
İmplant Materyali,Çapı ve Kemik Yapısının Stres Dağılımı Üzerine Etkisi: Sonlu Elemanlar Analizi
İn vitro Çalışmalarda Kullanılan Farklı Saklama Yöntemlerinin Süt Dişi Dentini Üzerindeki Bağlanma Kuvvetine Etkileri
İnferior Alveolar Sinir Bloğu Anestezisi Uygulamasında Kullanılan Farklı Dental Anestezi Tekniklerinin Çocuk Hastalarda Oluşturduğu Ağrı ve Korku Açısından Karşılaştırılması
KAFE, Melatonin ve çemenotu çekirdeği ekstresinin endodontik tedavilerde irrigasyon solüsyonu olarak kullanımının incelenmesi: in vitro çalışma
Klinik Eğitimin Başarısının Farklı Değişkenler İle İlişkilendirilerek Değerlendirilmesi
Lokal Simvastatin Uygulanan Otojen Diş Kemik Greftinin Yeni Kemik Oluşumu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Mikrosensör İçeren Farklı Essix Materyallerinin Yüzey Pürüzlülüğünün ve Aşınma Direncinin İn Vivo Karşılaştırılması
Mikrosensör İçeren Hareketli Pekiştirme Apareyinin Kullanım Süresine Bağlı Olarak Oluşan Relaps Miktarının Değerlendirilmesi
Orjinal Resiproc Kök Kanal Eğesinin Döngüsel Yorgunluk Direncinin Taklitleri ile Karşılaştırılması
Ortodontik Metal Braketlerin Yapıştırılmasında Kullanılan Primersiz Tek Adımlık Sistemin Beyaz Nokta Lezyonu Oluşumu ve Bağlanma Dayanımı Açısından Klinik Olarak Değerlendirilmesi
Ortodontik Metal ve Seramik Braketlerin Yapıştırılmasında Kullanılan Primersiz Tek Adımlık Sistemin Mikrosızıntı ve Bağlanma Dayanımlarının Farklı Adeziv Sistemleri ile In Vitro Olarak Karşılaştırılması
Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Altyapısının Kurulması Uzmanlık Eğitiminin Uluslararası Standartlarda Sunulması
Sabit Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda Akıllı Diş Fırçası Kullanımının Periodontal Durum ve Mine Demineralizasyonu Üzerine Etkileri
Sabit Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda Ksilitol Emdirilmiş Fırça Kullanımının Periodontal Durum ve Mikrobiyal Flora Üzerine Etkileri
Tideglusib ile Karıştırılan Kemik Greftin Yeni Kemik Oluşumu Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
Üç Boyutlu ve Yumuşak Doku Görüntüleme Yöntemleri ile Tanı Konulması, Tedavinin Sürdürülmesi ve Etkinliği Üzerine Kantitatif Analizler
Üzüm Çekirdeği Ekstresinin Hızlı Üst Çene Genişletmesi Esnasında Rat Palatal Suturundaki Kemik Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi
Yeni nesil LED ışık cihazının farklı modları ile polimerize edilen bulk fill kompozitlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin değerlendirilmesi
Yeni nesil LED ışık cihazının farklı modlarıyla polimerize edilen güncel posterior kompozitlerde oluşan gap formasyonunun Mikro-CT ile değerlendirilmesi