Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1013
Title: Prof. Dr. Önder Göçgün'e armağan
Keywords: Önder Göçgün
Biyografi
Armağan
Biography
Gift
Publisher: Pamukkale Üniversitesi
Series/Report no.: Pamukkale Üniversitesi Yayınları No;27
Pamukkale Üniversitesi Yayınları No;28
Abstract: 45 yıl Türk bilim hayatına ve eğitimine hizmet veren ve 15 Mayıs 2012 tarihinde emekliye ayrılan Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN, akademik yaşamına Atatürk Üniversitesi’nde 1973 yılında Araştırma Görevlisi olarak başlamıştır. 1977 yılında Atatürk Üniversitesi’nde Namık Kemal üzerine hazırladığı tez ile Edebiyat Doktoru ünvanını almış ve Yeni Türk Edebiyatı alanına yeni bir soluk getirmiştir. Doçentlik ve Profesörlük görevine atandığı 1982 ve 1988 yılları akademik yaşamının en önemli kilometre taşları olmuştur. Kaleme almış olduğu birçok kitap ve makale ile Türk edebiyatı ve düşüncesine çok kıymetli katkılar yapmıştır. Namık Kemal, Ziya Paşa, Ziya Gökalp, Şair Eşref, Süleyman Nazif, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Mustafa Kemal ATATÜRK’e dair çalışmaları, tarihî süreç içinde 19. yüzyıl Osmanlı-Türk kültürü ve edebiyatını belli bir çerçeveye oturtmak ve Cumhuriyet’in düşünsel temellerini kavramak bakımından hayli önem arz etmektedir. Sevgili hocamızın, birçok çalışmasında, millî ve evrensel değerlerle idealize ettiği toplum ve birey anlayışı, onun ağır bir yük ve sorumluluk üstlenmiş olduğunu göstermektedir. Bu çalışmalarında, özellikle, Türk gençliğine dün, bugün ve gelecek çizgisinde çağını anlamak noktasında verdiği mesajlar ayrıca kayda değerdir. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce dünyasını ve çok yönlülüğünü konu alan çalışmaları bu bakımdan önemlidir. Hocamızın kapsamlı, ufuk açıcı ve yol gösterici fikirlerinin her türlü takdirin üstünde olduğu kuşkusuzdur. Çalışmalarında ve topluma verdiği mesajlarda yansıttığı akılcı ve realist yönü onun üstün özelliklerinden biridir. Elbette ki, onun bilim insanlığı özelliğini tamamlayan nezaket ve zarafeti, “Yunus Emre ve Mevlâna ahlâkı” diyebileceğimiz sadece canlıyı değil cansız olanı da kapsayan sevgisiyle meslektaşları ve öğrencileri için örnek ve “önder” olmuştur. Herhalde bütün bu hususiyetler “Önder Hoca olabilmek”le ifade edilebilir. Ne var ki, Hocamızın emekliliği Üniversitemizde sevenleri ve öğrencilerinde büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Ancak bunun sadece resmi bir emeklilik olduğunu biliyoruz. Kuşkusuz, her zaman bilgi ve görüşlerine ihtiyaç duyacağımız Hocamızın bizden kopması mümkün değildir. Bu bakımdan, O’nun adına hazırladığımız bu Armağan Kitabı’nın hayli anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Elinizdeki bu eser, 84 makaleyi/yazıyı ihtiva eden büyük bir emeğin ürünüdür. Bugün aramızda bulunmayan çok kıymetli bilim ve sanat insanları Mehmet KAPLAN, Amil ÇELEBİOĞLU, Reşit İSKENDEROĞLU, Recep BİLGİNER, Nevin KORUCUOĞLU’nun yazıları da kitabımızda yer almaktadır. Bu yazılar, adı geçen bilim ve sanat insanlarının sağlıklarında Önder hocamıza ileride yayımlanması için bıraktıkları “yadigâr” yazılardır. Armağan kitabımızdaki makaleler/yazılar tarih, dil, edebiyat, eğitim tarihi gibi Türk kültürünün farklı alanlarını ihtiva etmekle beraber; fen, matematik ve tıp alanlarına ilişkin beş makalenin de yer aldığı geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Söz konusu makaleler/yazılar, yazarlarının soyadına göre alfabetik sıra esas alınarak kitaba konulmuştur. İçerik bakımından özgün çalışmaları da içeren Armağan Kitabımızın Türk kültürü ve bilim hayatına yenilik getireceği umudundayız. getirici niteliktedir. Bu vesileyle, yazılarıyla bu çok kıymetli eserin ortaya çıkışına katkıda bulunan bilim ve sanat insanlarımıza şükranlarımızı sunarken, hayatta bulunmayanları saygı ve rahmetle anıyoruz. diliyorum. Araştırmacılar için önemli bir referans kaynağı olacağını düşündüğümüz bu eserin ortaya çıkışı, fikrî aşamadan yayın aşamasına kadar büyük ölçüde Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI’nın katkılarıyla olmuştur. Zira, Armağan Kitabı’nda yer alan çok değerli makalelerin yayımına verdiği destek ile bir kez daha bilim ve kültür hayatımıza katkıda bulunarak, bu kalıcı eserin gelecek kuşaklara aktarılmasına öncülük etmiştir. Diğer taraftan, Sayın Rektörümüz, Üniversitemize emek, hizmet ve gönül vermiş değerlere sahip çıkma âlicenaplığını göstermiş ve bu vesileyle yeni bir geleneğin de öncüsü olmuştur. Bu bakımdan Türk kültür tarihine ışık tutacak bu Armağan Kitabı’na verdikleri maddi ve manevi desteklerinden dolayı kendilerine tekrar şükranlarımı sunuyorum. Bilim insanının emekliliğinin olmadığı gerçeğinden hareketle, Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN hocamızın, bundan sonra da vermeye devam edeceği eserler ve yetiştireceğine inandığımız öğrencileriyle ülkemize hizmetlerinin süreceğine inanıyor, kendisine ailesiyle birlikte ömür boyu sağlık ve mutluluklar diliyoruz. 15 Mayıs 2012 Doç. Dr. Mithat AYDIN -Editör- Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
URI: https://hdl.handle.net/11499/1013
ISBN: 9789756992418
9789756992425
Appears in Collections:Pamukkale Üniversitesi Yayınları Kitap Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prof. Dr. Önder Göçgün'e Armağan.doc
  Restricted Access
175.91 MBMicrosoft WordView/Open    Request a copy
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

304
checked on May 6, 2024

Download(s)

2
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.