Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1017
Title: Klinik bilimlere giriş (Propedötik)
Keywords: Klinik
Klinik Bilimler
Propedötik
Clinic
Clinical Sciences
Publisher: Pamukkale Üniversitesi
Series/Report no.: Pamukkale Üniversitesi Yayınları No;26
Abstract: Birçok bilim dalının katılımı yanında tıbbın olmazsa olmaz bir özelliği uygulama yönüdür. Klinik dallar söz konusu olduğunda salt kuramsal bilgilerin yeterli olamayacağı bunun ötesinde usta-çırak ilişkisi ile öğrenilmesi gereken bilgiler ve edinilmesi gereken beceriler vardır. Tüm üniversite bölümleri arasında en uzun eğitim süresine sahip olan tıp eğitimi öğrenilmesi gereken bilgi ve edinilmesi gereken becerinin çokluğu ile de eğitim niteliğinin sürekli sorgulandığı kurumlar olagelmiştir. Günümüzde klinik bilimlere öğrencinin çok daha erken sınıflarda adım atması artık bir zorunluluk olmuştur. Bu ise eğitici konumda olan kişilerin öğrencilerine aktaracaklarım, tek bir ya da iki yıl içine sığdırmak yerine 4-5 yıllık bir döneme yaymak gerekliliğini ortaya koymuştur. İşte elinizdeki bu kitap klinik bilimlere ilk adım atmakta olan bir -örneğin 2 ikinci sınıf- öğrencinin gereksinim duyacağı bilgilerin yanısıra pratisyen hekimlik yaşamındaki bir hekimin gereksineceği bilgileri de kapsama anlayışı ile yazıldı. Yaklaşık 3 yıllık bir birikim evresi ile yine yaklaşık 10 aylık bir hazırlık evresinin sonunda basım olanağına kavuştu. Yazarlar kurulunda yer alan tüm yazarlar kuramsal bilgileri ile yukarıda sözü edilen eğitim sürecinde edindikleri deneyimleri harmanlayarak bölümlerini yazdılar. Yazı dili konusunda günümüzün yaşayan Türkçesi temel olmak üzere olabildiğince yabancı sözcüklerden kaçınılmaya çalışılmıştır. Bununla birlilkte anlatım zenginliğini zedelememek açısından ayrı yazarların kullandığı aynı anlama gelen ayrı sözcüklere dokunulmamıştır. Benzer biçimde, ayrı bilim dallarınca değinilen aynı konular tekrara düşülmüş gibi görünmesine karşın bakış açısı zenginliği sağlayacağı düşüncesi ile aynen korunmuştur. Böyle bir çabanın iyi yanlarının yanısıra kuşkusuz ki istenmeyen bazı olumsuz yanları da olmuştur. Her türlü öneri ve eleştirinin bize yol göstereceğini ve bundan sonraki ürünlerimizi yetkinleştireceğini düşünüyor ve okurlarımızdan öneri ve eleştirilerini bekliyoruz.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1017
ISBN: 9789756992388
Appears in Collections:Pamukkale Üniversitesi Yayınları Kitap Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klinik Bilimleri Giriş.pdf
  Restricted Access
7.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open    Request a copy
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

160
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.