Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1026
Title: Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan müdür yetkili öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar ( Denizli ili örneği)
Authors: Aydemir, Oğuzhan
Keywords: Birleştirilmiş Sınıf
Müdür Yetkili Öğretmen
Yönetim
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Birleştirilmiş sınıf kavramı, tek bir sınıf içinde tek bir öğretmenle ve birden fazla sınıf düzeyinde öğrenciyle yapılan eğitim öğretim faaliyetlerini kapsamaktadır. Birleştirilmiş sınıflı okullarda görev yapan müdür yetkili öğretmenler eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında yöneticilik görevlerini de yerine getirmek zorunda oldukları için müdür yetkili öğretmen olarak adlandırılmakta ve görevlendirilmektedir. Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan müdür yetkili öğretmenler çok sayıda görevi bir arada üstlendikleri için çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu projenin konusu ‘birleştirilmiş sınıflarda müdür yetkili öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar’ şeklindedir. Bu konudan hareketle araştırmanın amaçları da birleştirilmiş sınıf uygulaması hakkında müdür yetkili öğretmenlerin görüşlerinin ne olduğu ve görüşleri arasında fark olup olmadığı araştırılmaktadır. Araştırmaya Denizli ili ve ilçeleri genelinde görev yapan 54 birleştirilmiş sınıflı okulun müdür yetkili öğretmenleri katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında anketten yararlanılmıştır. Veri toplama aracından elde edilen analizden şu sonuçlara ulaşılmıştır. 1- Eğitim öğretim işlerinde “ Bazen” düzeyinde sorun yaşadıkları, 2- Öğrenci işlerinde “Hiçbir zaman” düzeyinde olduğunda ve sorun yaşamadıkları, 3- Personel işlerinde “Hiçbir zaman” düzeyinde olduğunda ve sorun yaşamadıkları, 4- Okul işlerinde ise “ Genellikle” düzeyinde sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. 5- Sosyal çevre ile ilgili işlerde ise “ Bazen” düzeyinde sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. 6- Dolayısıyla alt boyutların yaşanan sorunlara katkısı farklı düzeydedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1026
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oğuzhan Aydemir.docx288.33 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Onay.pdf462.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

126
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

196
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.