Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1053
Title: Arama motoru reklamcılığında slogan kullanımı: Süt ürünleri sektöründe bir uygulama
Other Titles: The use of slogan on search engine advertising: An application in dairy products sector
Authors: Selçuk Burak Haşıloğlu
Yüksektepe, Meltem
Keywords: Reklam Sloganı
İnternet Reklamcılığı
Arama Motoru Reklamcılığı
Google AdWords
Advertising Slogan
Internet Advertising
Search Engine Advertising
Issue Date: May-2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: İnternet, reklamcılık uygulamaları açısından önemli bir platform haline gelmiştir. Geleneksel mecraların, gelişen dünya şartlarında eskisi kadar olanaklar sunmaması yeni mecraların doğmasına sebep olmuştur. İnternet reklamcılığının temelde amacı, geleneksel reklam ile aynı olsa da, sağladığı maliyet tasarrufu, ölçülebilirlik ve interaktiflik gibi avantajlarla geleneksel yöntemlerden farklılık göstermektedir. İnternet reklamcılığı birçok türe sahiptir. Bunlardan bir tanesi arama motorları vasıtasıyla yapılan arama motoru reklamcılığıdır. Arama motorları, bilgiye erişim için sık kullanılan bir kaynak olması sebebiyle, İnternet reklamcılığı açısından önemli bir mecradır. Sağladığı avantajlar dolayısıyla küçük ve büyük ölçekli tüm işletmeler için uygun olan arama motoru reklamcılığı, reklam veren için önemli bir tutundurma aracıdır. Bu çalışmanın amacı, İnternet reklamcılığı kanallarından biri olan arama motoru reklamcılığı ile reklam sloganlarının incelenmesidir. Çalışmanın uygulama aşamasında, süt ürünleri sektöründe faaliyet göstermekte olan Yüksektepe Gıda Limited Şirketi’nde, Google AdWords reklamcılığı uygulanarak, sloganlar arasındaki ilişki incelenmiş, en etkin slogan tarzı araştırılmış, tıklama eğilimleri; günün saatlerine göre ve haftanın günlerine göre değerlendirilmiştir.
The Internet has become an important platform for the advertising concepts. In the developing world, traditional Internet advertising types are not able to provide opportunities as much as before has lead to occurs new Internet advertising types. The basically purpose of Internet advertising is the same even though with traditional advertising, differs from the traditional method with advantages such as cost saving, scalability and interactivity. Internet advertising has many varieties. One of them is search engine advertising that made though search engine. Search engine is an important type in terms of Internet advertising by reason of a source which is used often and often for access to information. Searching engine advertising, which is suitable for all small and large scale bussiness owning to provides of advantages, is an important items of promotion for advertisers. The aim of this study is to observe advertising slogans and search engine advertising which is one of Internet advertising channels. The implementation phase of the study was investigated the most effective slogan style, click trends depending on the time, examined the relationship between slogans, evaluated days of the week by applying Google AdWords advertising on a Yüksektepe Food Limited Company which operates in dairy products sector.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1053
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Meltem Yüksektepe.pdf2.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

42
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.