Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1059
Title: Eski Türk şiiri’nde özne ve nesnelerin yapısı
Other Titles: The subject and object structure in old Turkic poem
Authors: Sarıköse, Mehmet
Advisors: Bilge Özkan Nalbant
Keywords: Eski Türk Şiiri
Özne
Nesne
Sentaks
Sözcük Grupları
Old Turkic Poem
Subject
Object
Syntax
Phrases
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: “Eski Türk şiiri’nde Özne ve Nesnelerin Yapısı” adını verdiğimiz bu tezde Reşit Rahmeti ARAT’ın Eski Türk Şiiri adlı eserinde bir araya getirdiği Eski Türkçe şiirlerin özne ve nesne yapıları incelenmiştir. Çalışmamızın giriş bölümünde Eski Uygurların tarihi ve edebiyatı ile cümlenin öğeleri olarak özne ve nesnelerin; terim, yapı ve söz dizimsel değerleri hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmamızın inceleme bölümünde Eski Türk Şiiri adlı eserde yer alan şiirlerin özne ve nesne yapıları incelenmiş ve sınıflandırılmışır. Tezimizin değerlendirme bölümünde ise incelememiz sonucunda elde ettiğimiz verilere dayanarak özne ve nesne yapılarının dağılımları tablo ve grafiklerle gösterilmiştir. Son bölümde ise elde ettiğimiz verilerin genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Eserin sonunda ise konuyla ilgili kaynakçaya yer verilmiştir.
In the thesis that we name after “The Subject and Object Structure in Old Turkic Poem” the subject-object structure of old Turkic poems compiled by Reşit Rahmeti Arat under the name of “Eski Türk Şiiri” is studied. In the introductory chapter, the information about the history and literature of Old Uigurs and also about the subject and object term, structure and syntactical relations as a part of sentence elements is granted. In the examination chapter, the subject and object structure of the poems that take place in “Eski Türk Şiiri” is studied and classified. In the assessment chapter of the thesis, the variance of subject-object structure is demonstrated with charts and graphics based on the datum that we obtain as a result of our study. In the final chapter, the overall assessment of the datum that we obtain is carried out. The bibliography related to the study is given place at the end of work.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1059
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Sarıköse.pdf2.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

70
checked on May 6, 2024

Download(s)

156
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.