Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1066
Title: İlköğretim ve ortaöğretim yöneticilerinin kullandıkları çatışma yönetim stratejileri
Authors: Erol, Hüseyin
Keywords: Çatışma Yönetim Stratejileri
İlköğretim Yöneticileri
Ortaöğretim Yöneticileri
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim yöneticilerinin kullandıkları çatışma yönetim stratejileri ile ilgili yapılmış tezleri inceleyerek sonuçlarını yordamak amaçlanmıştır. Bu çalışma çatışma yönetimine katkıda bulunmak amacıyla çatışmanın tabiatını, türleri, sebepleri ve taraflarını incelemektedir. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği araştırmada, durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın kuramsal evreni Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim yöneticilerinin kullandıkları çatışma yönetim stratejileri ile ilgili yapılmış tezler, daha önce yapılmış makale, bildiri, kitap ve araştırma raporlarından oluşmaktadır. Araştırmada güncellik dikkate alınarak belirlenen çalışılabilir evren, Türkiye’de yapılan 14 tezden oluşmaktadır. Araştırmada örnekleme yöntemine başvurulmamış ve çalışma evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları yöneticilerinin kullandıkları çatışma çözme stratejileri arasında fark yoktur. Yöneticiler sırasıyla tümleştirme, uzlaşma, kaçınma, ödün verme, hükmetme stratejilerini en çoktan en aza doğru kullanmaktadırlar.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1066
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hüseyin Erol.doc782 kBMicrosoft WordView/Open
Onay.pdf179.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 6, 2024

Download(s)

74
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.