Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1073
Title: İlköğretim müfettişlerinin ders teftişlerinin öğretmenler tarafından değerlendirilmesi
Authors: Turan, Gökhan
Keywords: İlköğretim
Müfettiş
Ders Teftişleri
Öğretmenler
Değerlendirme
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, Sarayköy İlçesinde 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında resmi ilköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin, ilköğretim müfettişlerinin ders teftişi görevlerini yerine getirmelerine ilişkin yeterliklerinin değerlendirilmesine yönelik betimsel bir araştırma olup, araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu çalışmada, Denizli ili Sarayköy İlçesinde bulunan ilköğretim kurumunda 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında görev yapmış toplam 166 öğretmen ile görüşülmüştür. Söz konusu çalışmada, öğretmenlerin görüşleri, müfettişlerin ders teftişi ile ilgili rollerini yerine getirme düzeyi ile ilgili olarak; müfettişlerin cinsiyetleri, yaşları, branşları, mesleki kıdemleri, mezun oldukları okullara göre farklılık gösterip göstermediği gibi sorulara cevap aranmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1073
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gökhan Turan.pdf366.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Onay.pdf319.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on May 27, 2024

Download(s)

106
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.