Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1086
Title: Cyclamen Alpinum ve Cyclamen Parviflorum ekstraktlarının fenolik bileşenleri ve bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of some biological properties and phenolic compounds of Cyclamen Alpinum and Cyclamen Parviflorum extracts
Authors: Turan, Murat
Advisors: Ramazan Mammadov
Keywords: Antioksidan
Cyclamen Alpinum
Cyclamen Parviflorum
Gaussian
Musca Domestica
Culex pipiens
Antioxidant
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, Cyclamen alpinum Dammann ex. Sprenger ve ülkemiz için endemik olan Cyclamen parviflorum Pobed. türlerinin yer altı ve yer üstü kısımlarının antioksidan aktiviteleri, fenolik madde ve flavonoid miktar tayinleri, içerdikleri fenolik bileşenlerin belirlenmesi, ve bu belirlenen fenolik bileşenlerin spektroskopik yöntemlerle teorik hesaplamaları yapılmıştır ve bu türlerin Artemia salina L. üzerindeki sitotoksik etkileri, Musca domestica L. (ev sineği) ve Culex pipiens L. (sivrisinek) üzerindeki insektisit etkileri incelenmiştir. Etanollü, metanollü ve asetonlu ekstraktlarının antioksidan aktivitelerini belirlemek için DPPH, FRAP, ABTS, ?-karoten-linoleik asit yöntemleri ve miktar tayinleri için de toplam fenolik ve flavonoid madde miktarları deneyleri yapılmıştır. İçeriğindeki fenolik bileşenlerin belirlenmesi için YPSK (HPLC) yöntemi kullanılmıştır. YPSK yöntemi ile elde edilen fenolik bileşenlerin spektroskopik yöntemlerle teorik hesaplamaları GAUSSIAN 09 hazır paket programı ile DFT/B3LYP/3-61G(d,p) baz setiyle yapılmıştır. Metanollü ekstratların Artemia salina üzerinde sitotoksik etki deneyi, ev sineği ve sivrisinek üzerinde insektisit etki deneyleri yapılmıştır. Antioksidan aktivite deneylerinde en yüksek aktivite C. parviflorum yer üstü kısmında (% 91.39) gözlenirken, en düşük aktivite C. alpinum türünün yer altı kısmında (% 13.11) gözlenmiştir. Toplam fenolik madde miktarı tayininde en fazla madde miktarı C. parviflorum yer üstü kısmında ve flavonoid madde miktarı tayininde de C. alpinum yer üstü kısmında gözlenmiştir. Ev sineği üzerinde yapılan insektisit etki deneyinde istatistiksel bir sonuç bulunamamıştır. Artemia salina üzerinde sitotoksik etki deneyinde ve sivrisinekte intektisit etki deneyinde Cyclamen alpinum türünün, Cyclamen parviflorum türünden daha çok toksik olduğu tespit edilmiştir.
In this study, quantity analysis, determination of phenolic components which are contained, theoretical calculations of these phenolic components with spectroscopic methods, antioxidant activity of underground and aboveground parts of Cyclamen alpinum Dammann ex. Sprenger and Cyclamen parviflorum Pobed. species which is endemic for our country, were made and cytotoxic effect on Artemia salina L., and insecticidal effects on Musca domestica L. (housefly) and Culex pipiens L. (mosquito) of these species were examined. DPPH, FRAP, ABTS, ?-carotene-linoleic acid methods were used to determine antioxidant activity of extraction with ethanol, methanol and acetone and experiments of total phenolic and flavonoid substance quantity because of determination of quantity, were made. HPLC method was used to determine of phenolic compounds. Theoretical calculations by spectroscopic methods of phenolic compounds obtained by the HPLC method were made by using DFT / B3LYP-3-61G (d, p) basis set with GAUSSIAN 09 program. Experiments of insecticidal effect on Artemia salina, housefly and mosquito were performed. In the antioxidant activity experiments, although the highest activity was observed in aboveground part of C. parviflorum (% 91.39), the lowest activity was observed in the underground part of C. alpinum (% 13.11). In determining total phenolic and flavonoid substance quantity, the maximum quantity of phenolic substance was observed in aboveground part of C. parviflorum and the maximum quantity of flavonoid substance was observed in aboveground part of C. alpinum. A statistical result couldn’t have been found in the experiment of insecticidal effect on housefly. In the experiment of cytotoxic effect on Artemia salina and in the experiment of insecticide effect on mosquito, C. alpinum has been found to be more toxic from C. parviflorum species.
Description: Bu tez çalışması Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından tarafından 2015FBE002 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1086
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Murat Turan.pdf5.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.