Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1090
Title: 5-Amino Salisilik Asit’in CYP450 bağımlı metabolizmasının karakterize edilmesi
Other Titles: Characterization of CYP450-dependent metabolism of 5-Amino Salicylic Acid
Authors: Kale, Elif
Advisors: Alaattin Şen
Keywords: 5-ASA
CYP1A2
CYP2C9
CYP3A4
CYP2D6
CYP2C19
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: 5-aminosalisilik asit (5-ASA), enflamatuvar bağırsak hastalıkları (IBH), özellikle ülseretif kolit gibi hastalıkların tedavisinde dayanak noktası olan bir ajandır. Bu ilacın faz II reaksiyonlarından asetilasyon reaksiyonu ile biyotransforme edildiği biliniyor. Ancak sitokrom P450 enzimleri tarafından metabolize edilmesi hakkında net bilgiler bulunmuyor. Bu çalışmada 5-aminosalisilik asit metabolizmasının temel yolağı olan N-asetilasyon yolağı haricinde alternatif diğer ilaç metabolizması yolaklarının mikrozomal enzimlerden P450 (CYP) enzimleri ile ilişkisine bakıldı. 5-aminosalisilik asitin saf P450 izozimleri ile (CYP1A2, CYP2C9, CYP3A4, CYP2D6, CYP2C19) in vitro olarak inkübasyonu neticesinde metabolize edilip edilmediği tayin edildi. Bu amaçla 5-ASA’nın reaksiyon ortamında kolorimetrik ölçümü için bir metot geliştirilip optimize edildi. Bu metot 5-ASA’nın CYP3A4 ve CYP2D6 izoformları için substrat olarak davrandığını gösterdi. P450 izozimlerinin özgül prototip inhibitörleriyle karşılaştırıldığında 5-ASA ve saf CYP izoformlarının birlikte inkübe edilmesi CYP3A4 ve CYP1A2 yani eritromisin N-demetilaz ve metoksiresorufin aktivitesinin inhibisyonuna yol açtı. Bu sonuçlar 5-ASA’nın CYP3A4 için hem substrat hem de inhibitör olduğunu, CYP2D6 için substrat olduğunu ve CYP1A2 için ise inhibitör olduğunu gösterdi. Bu veriler literatür için yenidir. Seçilen CYP izoformları ile 5-ASA metabolizmasına ek olarak, HepG2 ve Caco-2 hücre hatları üzerinde seçilen genlerin ekspresyonlarına 5-ASA’nın etkisi RT-PZR analizi ile araştırıldı. 5-ASA birçok onkogenin etki mekanizmasıyla birlikte enflamasyona neden olan genlerin ifadesini azalttı. Bu çalışma 5-ASA’nın ilaç-ilaç etkileşimi ve ilaç-gen etkileşimi üzerine yapılacak olan çalışmalara ipucu sağlayacaktır.
5-aminosalicyclic acid (5-ASA) is an effective drug that is currently used for treating diseases such as inflammatory bowel diseases (IBD) and particularly ulcerative colitis. It is known to be mainly metabolized by the acetylation via Phase II enzymes. However, there was no clear information on whether 5-ASA metabolized by cytochrome P450 enzymes or not. In this study, the possible metabolism of 5-ASA by the microsomal enzymes of drug metabolizing cytochrome P450s (CYPs) was examined beyond that N-acetylation pathway. 5-ASA was incubated in vitro with pure CYP isozymes (CYP1A2, CYP2C9, CYP3A4, CYP2D6, CYP2C19) to determine whether it acts as a substrate and/or inhibitor for selective P450. For this purpose, a method was developed and optimized for quantitative measurement of the 5-ASA calorimetrically in reaction medium. It has shown that 5-ASA acted as a substrate for the CYP3A4 and CYP2D6 isoforms. The incubation of pure CYP isoforms together with 5-ASA have led to inhibition of prototype activities of CYP3A4 and CYP1A2, namely erythromycin N-demethylase and methoxyresorufin O-demethylase activities, respectively, as compared to selective prototype inhibitors of P450 isozymes. It was suggested that the 5-ASA is both substrate and inhibitor for CYP3A4, a substrate for CYP2D6 and inhibitor for CYP1A2. These are the new contributions to the literature. In addition to the metabolism of 5-ASA by selected CYP isoforms, the effect of 5-ASA on the gene expression profiles of selected genes in the HepG2 and Caco-2 cell lines were investigated by applying qPZR. 5-ASA suppressed the expression of genes that cause inflammation along with affecting several oncogenes. The tumor suppressor genes and the genes that take part in cell signaling and apoptosis were also affected in a way that the cell health and viability was promoted. This study has provided new clues for further studies required to be carried out to clarify the effect of 5-ASA as drug-drug interaction and drug-gene interactions.
Description: Bu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 2015FBE042 tarafından nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1090
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elif Kale.pdf2.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

592
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

124
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.