Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1096
Title: Eski yakındoğuda nehir taşımacılığı
Other Titles: The River transportation in the old near east
Authors: Dinç, Mehmet Hanifi
Advisors: Yusuf Kılıç
Keywords: Eski Yakındoğu
Nehirler
Gemi
Ticaret
Ancient Near East
Rivers
Ship
Trade
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Tezimizde Eskiçağda Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve İran’ı içine alan Eski Yakındoğu coğrafyasında yapılan nehir ve deniz ticareti konusu ele alınmıştır. Bu ticaretin yapılmasında araç olarak kullanılan ilkel teknelerden başlayarak zaman içerisinde gelişen teknoloji ile birlikte daha büyük gemilerin inşası ve kullanıldıkları dönemler üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte Eskiçağ Tarihi boyunca Yakındoğu’da hüküm sürmüş uygarlıkların gereksinimleri olan ticari malzemeyi temin etmek için doğanın önlerine çıkardıkları engelleri nasıl aştıkları ve bunları nasıl kendi lehlerine çevirdikleri sorusuna yanıt aranmıştır. Çalışmamız üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Eski Yakındoğu’da bulunan önemli bölgeler ve akarsular hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde nehirlerde kullanılan taşıma araçlarının özellikleri, ticareti yapılan önemli ticaret malları, taşımacılık ve tarım için açılan yapay kanallar, nehirlerin aşılmasında kullanılan yöntemler üzerinde durulmuştur. Ayrıca, nehirlerin savunma ve seferlerdeki önemi ile nehirlerin inanç sistemlerine etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. Üçüncü ve son bölümde nehir taşımacılığının bir üst boyutu ve araştırmamızda bütünlük oluşturması açısından önemli olan deniz taşımacılığının başlangıcı, gelişimi ve bu gelişimin insanoğlunun hayatında yaptığı etkileri incelenmiştir. Araştırmamızla ilgili bilgi veren çivi yazılı belgeler, arkeolojik veriler, antikçağ kaynakları ve modern bilimsel eserler tetkik edilerek mukayeseli ve destekleyici yorumlar getirilmeye özen gösterilmiştir.
In our thesis, the trade which takes place in the Sea and River near the east sorrounding areas that includes Mesopotamia, Egypt, Anatolian and Iran were thoroughly careful analyzed. Starting with the primitive boats that were used in that trade, the effects of advanced technology that helped to produce professionally big ships in the contemporaly age and other related factors were examined. In that thesis process, along with that above mentioned information, heads of civilizations that governed throughout the ancient history were investigated using different methods and aspects. They were investigated to answer some questions, On how did they meet those needs despite the obstacles in the trade process and how did they make profit from it? Our process have three main sections. In the first part, the general information about the significant areas and rivers which were given to the near east. In second part, the properties of transportation vessels used in the river to transport important goods and services, the artificial canals of transportation and agriculture, the ways of passing by the rivers were examined. İn that case, the effects of rivers on the system of defence and attack were to be explained. Lastly, in the third part, the sea transportation’s effects that creates harmony between main objects of our work were scrutinized. Also the improvement of that sea transportation and its effect in human life were studied. With our research, ancient cuneiform documents, archaeological data, resources of ancient times and modern science were used in that thesis in the light of comparative methods. These informations were based on the center of the influential and effective comments
URI: https://hdl.handle.net/11499/1096
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Hanifi Dinç.pdf2.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

284
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.