Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1102
Title: Deneysel diyabetik dişi sıçan genital sisteminde Origanum Hyperıcıfolıum Esansiyel yağının etkilerinin ince yapı düzeyinde araştırılması
Other Titles: Ultrastructural investigation of the effects of Origanum Hypericifolium Essential oil on reproductive system in female rats
Authors: Kütükcü, Zeliha Merve
Advisors: Nazan Keskin
Keywords: Origanum Hypericifolium
Uterus
Elektron Mikroskopi
Electron Microscopy
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Diyabet, bir metabolik bozukluktur ve üreme sisteminde yağ dokusunda artış ve hücre içi lipit birikimine bağlı olarak yapısal değişikliklere neden olur. Son zamanlarda, diyabet tedavisinde tıbbi bitkiler fitoterapi olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Origanum hypericifolium esansiyel yağının (OhEY) monoterpenleri içerdiği bilinmektedir. Monoterpenler, antioksidan, antikanser ve vozorelaksant etkilere sahiptir. Bu çalışmada, OhEY’nın uterus dokusunda diyabetle meydana gelen değişimler üzerine etkileri ince yapı düzeyinde araştırılmıştır. Sıçanlardan dört grup oluşturulmuştur (n=5): 1: kontrol; 2: diyabetik kontrol; 3: OhEY uygulanan; 4: diyabetik/ OhEY uygulanan. Diyabet, 45 mg/kg STZ (45 mg/kg, i.p.) uygulaması ile oluşturulmuştur. Altı hafta süresince, 0,2 mL OhEY intraperiteonal olarak uygulanmıştır [0,12 µL/mL (ds)]. Süre sonunda, alınan doku örnekleri fosfat tamponlu gluteraldehitli fiksatifte tespit edildikten sonra, OsO4 ile tekrar tespit edilmiştir. Dereceli alkol serilerinde dehidrate edilen dokular toluen ile şeffaflaştırılarak Epona gömülmüşlerdir. Yarı ince kesitler Toluidin blue (TB) ile boyanarak ışık mikroskobunda, negatif boyanan ince kesitler ise elektron mikroskobunda incelenmiştir. Genel histolojik yapı bakımından Grup 1-3 ile Grup 2-4 arasında belirgin bir farklılık ayırt edilmemiştir. Grup 2-4’de görülen granüller literatürlere dayanılarak lipit damlaları olarak değerlendirilmiştir. Grup 3’de, yağın epitel hücrelerde lipit damlalarının oluşumu üzerine bir etkisi gözlenmemiştir. Grup 2-4’de, epitel hücrelerin apikal ve bazal bölgelerinde farklı büyüklükte ve yoğunlukta TB-pozitif lipit damlaları, epitel hücre nuklear membranında girintiler ve bazal membranda düzensiz çıkıntılar gözlenmiştir. Grup 4’de, elektron mikroskopi ile elektronca çok yoğun lipit damlaları ve bazı elektronca az yoğun lipit damlalarının merkezinde koyu partiküller ayırt edilmiştir. Bu çalışma, O. hypericifolium esansiyel yağı uygulanmış diyabetik sıçan uterusunun ışık ve elektron mikroskobu düzeyindeki bir ön çalışmasıdır. Ek olarak, diyabetik uterusta yağın farklı konsantrasyonları ile yapılacak farklı analizlere gereksinim vardır.
Diabetes is a metabolic disorder and it causes structural alterations on the reproductive system by depending on the increase in adipose tissue and intracellular lipid deposition. Recently, medicinal plants have been used extensively in phytotherapy of diabetes. It is known that Origanum hypericifolium essential oil (OhEO) contains monoterpenes. Monoterpens have antioxidant, anticarcinogenic, and vasorelaxant effects. In this study, the effects of OhEO on the diabetes-induced alterations in uterus were ultrastructurally investigated. Four groups of rats (n=5) were created: 1: control; 2: diabetic control; 3: OhEO applied; 4: diabetic/OhEO applied. Diabetes was induced using STZ (45 mg/kg, i.p.). 0.2 mL OhEO was intraperitoneally applied [0.12 µL/mL (dw)] during six weeks. At the end of this period, tissue samples were fixed in glutaraldehyde in phosphate buffer, post-fixed with osmiumtetroxide, dehydrated in graded ethanol series, cleared in toluene and embedded in Epon. Semithin sections were stained with Toluidin blue (TB) and examined with light microscope. Negatively stained ultrathin sections were examined with electron microscope. No significant differences were recognised between Groups 1-3 and 2-4 by means of general histological features. The granules observed in Groups 2-4 were evaluated as lipid droplets from literature depend. In Group 3, no effects of oil were observed on the formation of lipid droplets in epithelial cells. In Groups 2-4, TB-positive lipid droplets of different sized and density in apical and basal regions of epithelial cells, indentations in the nuclear membrane, irregular pseudopods in basement membrane of epithelial cell were observed. In Group 4, lipid droplets having high electron density and dark particles in the electron lucent dense centre of some lipid droplets were distinguished by electron microscopy. This study is a preliminary study on the uterus in OhEO applied diabetic rats at the light and electron microscope levels. Additionaly, different analyses are required using different concentrations of OhEO in diabetic uterus.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1102
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zeliha Merve Kütükcü.pdf2.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

44
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.