Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1111
Title: Kuşadası (Aydın) kent florası
Other Titles: Kuşadası city flora
Authors: Ali Çelik
Aydemir, Samire
Keywords: Kuşadası
Kentsel Flora
Sistematik
Fitocoğrafik Bölge
Türkiye
City Flora
Systematic
Phytogeographic Region
Turkey
Issue Date: 2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma Kuşadası Kent Florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanı Davis’in kareleme sistemine göre C1 karesinde yer almaktadır. Kuşadası (Aydın)’nın Kent Florasını belirlemek amacıyla 2014-2015 yılları arasında arazi çalışmaları sonucunda 845 bitki örneğini toplanmıştır. Bu bitki örneklerinin değerlendirilmesi sonucunda, araştırma alanında 90 familya ve 363 cinse ait tür ve tür altı seviyede 611 taksonun var olduğu belirlenmiştir. Tespit edilen 611 taksondan 1 tanesi Pteridophyta (Eğreltiler) bölümüne, diğer 610 takson ise Magnoliophyta (Tohumlu Bitkiler) bölümüne aittir. Magnoliophyta bölümüne ait 610 taksondan 4 tanesi Pinophytina (Açık Tohumlular) sınıfına, geriye kalan 606 takson ise Magnoliophytina ( Kapalı Tohumlular) sınıfına aittir. Tespit edilen 611 türden 13 tanesi (Liquidambar orientalis, Allium proponticum subsp. proponticum, Helichrysum heywoodianum, Onopordum boissierianum, Rhaponticoides mykalea, Campanula lyrata subsp. lyrata, Campanula tomentosa, Dianthus elegans var. cous, Gypsophila tubulosa, Cyclamen mirabile, Ranunculus isthmicus subsp. tenuifolius, Scrophularia floribunda, Verbascum pinardii) endemiktir. Araştırma alanında tespit edilen 611 türün 235’i (% 38.46) Akdeniz, 89’u (%14.56) Doğu Akdeniz ve 2’si Batı Akdeniz fitocoğrafik bölgelerine aittir. Çalışmada 26 taksonun (%4.25) Avrupa-Sibirya ve 15 taksonun (%2.45) İran-Turan fitocoğrafik bölgesine ait olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda tespit edilen sonuçlar, çalışma alanımızın yakın çevresinde gerçekleştirilmiş çalışmalardan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmasına olanak sağlaması için bir araya getirilmiştir.
This study was aimed to identify the flora of Kusadasi town. The research field is located in C1 frame according to Davis’ framing system. 845 plant samples were collected in order to survey the flora of the city of Kuşadası (Aydın) between the years 2014-2015. As a result of the evaluation of the plant samples, 90 families, 363 taxa and 611 sub taxon have been determined in the area. One of the samples from the sub taxa group of 611 taxa was detected to be belong to Pteridophyta (Ferns) and the other 610 samples were determined to be belong to Magnoliophyta (Plants with seeds). 4 of the 610 Magnoliophyta samples belong to Pinophytina (Gymnosperms) and the other 606 belong to Magnoliophytina (Angiosperms). 13 of 610 taxa (Liquidambar orientalis, Allium proponticum subsp. proponticum, Helichrysum heywoodianum, Onopordum boissierianum, Rhaponticoides mykalea, Campanula lyrata subsp. lyrata, Campanula tomentosa, Dianthus elegans var. cous, Gypsophila tubulosa, Cyclamen mirabile, Ranunculus isthmicus subsp. tenuifolius, Scrophularia floribunda, Verbascum pinardii) were determined as endemic. 235 of 611 taxa (38.46%) belong to Mediteranian, 89 of them (14.56%) belong to East Anatolia and 2 of them belong to West Anatolia. 26 taxa (4.25%) were determined to be belong to Euro-Siberian and 15 taxa (2.45%) we determined to be belong to Irano- Turanian phytogeographic regions. Detected results of the research are combined to allow comparison with obtained results of the studies made on near vicinity.
Description: Bu tez çalışması BAP tarafından 2014FBE060 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1111
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Samire Aydemir.pdf11.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.