Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1116
Title: Ortaokulda ailelerin sosyokültürel düzeylerinin öğrenci başarısına etkisi
Authors: Hançar, H. Hüseyin
Keywords: Ortaokul
Aileler
Sosyokültürel Düzey
Öğrenci Başarısı
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Günümüz insan grubları sosyal ve teknoloji konularında hızla değişime tanıklık etmektedir. Bu hızlı değişiklik örgütlere ve örgüt çalışanlarının görev ve sorumluluk alma ve yetki kullanmada kişi ve grublar arasında farklılıklar oluşturmaktadır. Okul ve aile bu değişmelerin merkezi noktasında olması, bütün toplum üyelerinin okul örgütünün eğitiminden geçmesi sebebiyle bu araştırma konusu tarafımca ilgi çekici bulunmuş ve ele alınmıştır. Bu çalışmamda ailelerin sosyo ekonomik düzey yapısının öğrencilerin başarılara etkisi boyutlarının öğretmen ve yönetici görüşlerine yer verilecektir. Okul ve aile kavramları üzerine başlamanın gerekli olduğuna inanıyorum: Aile; Anne, baba ve onların çocuklarından oluşan en küçük toplumsal kurum. Toplumlar ailelerin bir araya gelmesiyle oluşur. İnsanlar tarih öncesi çağlardan beri aileler hâlinde yaşar. Anne babanın ve aile ortamının çocuğun ilk doğduğu andan itibaren devam eden zaman içerisinde çocuğa etkisi büyük olmaktadır. Anne babanın kişilik yapıları, eğitim durumları , meslekleri, zeka sevileri , bedensel ve ruhsal hastalıkları, psikososyal durumları, sosyokültürel statüleri, yetişme biçimleri ve kendi anne babalarından gördükleri davranışlar, çocuğa yaklaşım tarzları , çocuk için ayırdıkları zaman vb. durumlar, çocuğu pozitif veya negatife olarak etkiler. Aile ortamımında yetişen çocuk belli bir yaştan sonra başka insanlarla iletişim haline geçer. Toplumlarda çocuk, yaşamını sürdürmek için yapacağı ekonomik etkinlikleri, toplumun inanç ve değerlerini, aile üyelerinden ve akran kümelerinden öğrenebilir. Ancak kültürel birikim arttıkça bireyin toplumsallaşması işlevi, büyük ölçüde okulun görevi haline gelir. Kültür mirasın bir sonraki kuşaklara aktarılması görevi okullarca yapılmaktadır. Okullar, kültürel özellikler içinden öğrencilerin yaşlarına ve gereksinimlerine uygun olanları seçerek bunları planlı ve amaçlı bir biçimde öğrencilere kazandırır. Özellikle bilgi birikiminin öğrencilere aktarılmasında okullar çok önemli bir görevi yerine getirirler.
Description: Bu çalışma H.Hüseyin HANÇAR tarafından 142184017 nolu Tezsiz Yüksek Lisans projesi olarak desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1116
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
H. Hüseyin Hançar.pdf301.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Onay.pdf295.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 6, 2024

Download(s)

46
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.