Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1123
Title: Crocus cancellatus Herbert subsp. mazziaricus (Herbert) Mathew ve Crocus pallasii Goldb. subsp. pallasii Goldb. taksonları ekstraklarının aktif bileşenleri ve bazı biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of some biological activity and active compounds of crocus cancellatus subsp. mazziaricus and crocus pallasii subsp. pallasii taxas extracts
Authors: Deniz, Nahide
Advisors: Ramazan Mammadov
Keywords: C. Pallasii Subsp. Pallasii
Biyolojik Aktivite
HPLC
C. Cancellatus Subsp. Mazziaricus
Biological Activity
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, kimyasal içerikleri açısından çok önemli geofitlerin yer aldığı Iridaceae familyasında bulunan ve Denizli ilinde yayılış gösteren Crocus L. cinsine ait iki bitki taksonu (Crocus cancellatus subsp. mazziaricus ve Crocus pallasii subsp. pallasii) üzerinde çalışılmıştır. Bu doğrultuda, Crocus pallasii subsp. pallasii ve Crocus cancellatus subsp. mazziaricus taksonları üzerinde kimyasal içeriklerinin belirlenmesi amacıyla içerik karakterizasyonu ve biyolojik aktivitelerinin (antioksidan aktivite, sekonder metabolit miktar tayini, sitotoksik çalışmalar, histo-biyokimyasal aktivite (kan biyokimyası-ALT, AST, GGT, ÜRE), HPLC ile fenolik bileşenlerin belirlenmesi) çalışmaları yapılmıştır. En yüksek toplam antioksidan aktivitesi C. pallasii subsp. pallasii taksonunun toprak altı ekstraktında (% 90.25), en yüksek serbest radikal giderim aktivitesi asetonla hazırlanmış olan C. cancellatus subsp. mazziaricus taksonunun toprak altı ekstraktında (% 90.3) ,toplam fenolik bileşik miktarı C. cancellatus subsp. mazziaricus taksonunun toprak altı ekstraktında (% 3.25 mg GAE/g) ve en fazla flavonoid miktarı C. cancellatus subsp. mazziaricus taksonunun toprak üstü kısmında görülürken (60.71) ve YPSK yöntemiyle etonol ekstraktının 9 fenolik bileşenin içerikleri tespit edilmiştir.
In this study, in the Iridaceae involving very important geophyt in terms of chemical composition and of Crocus L. genus widespread in Denizli two plant taxa (Crocus cancellatus subsp. mazziaricus and Crocus pallasii subsp. pallasii ) was studied . In this context, C. pallasii subsp. pallasii and C cancellatus subsp. mazziaricus taxa characterization to determine the chemical content on and biological activity of (determining antioxidant activity , secondary metabolites assay , cytotoxic studies , histo- biochemical activity ( blood chemistry - ALT, AST , GGT, urea ) , determining the active component by HPLC studies were performed. High antioxidant activity (90.25) is determined taxa of C. pallasii subsp. pallasii, DPPH scavenging activity (% 90.3) is determined taxa of C. 3.25 mg GAE/g) is cancellatus subsp. mazziaricus. High total phenolic (%determined taxa of C. cancellatus subsp. mazziaricus and high total flavonoid content (60.71) is determined taxa of C. cancellatus subsp. mazziaricus and phenolic acid contents (2392.0 mg/g). 9 diffirent phenolic compounds in ethanol extracts was found taxa of C. pallasii subsp. pallasii.
Description: Bu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinasyonu tarafından 2015FBE003 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1123
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nahide Deniz.pdf2.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

66
checked on May 27, 2024

Download(s)

72
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.