Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1147
Title: Kronik bel ağrısı olan kadınlarda klinik pilates eğitiminin etkinliğinin araştırılması: randomize kontrollü bir çalışma
Other Titles: Effectiveness of a clinical pilates program in women with chronic low back pain: a randomized control trial
Authors: Uğur Cavlak
Baskan, Özden
Keywords: Bel Ağrısı
Klinik Pilates
Ağrı Şiddeti
Fiziksel Fonksiyon
Özür Düzeyi
Low Back Pain
Clinical Pilates
Pain Intensity
Physical Functioning
Disability
Issue Date: May-2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Araştırmanın amacı kronik mekanik bel ağrısı (KMBA) teşhisi almış kadınlarda klinik pilates eğitiminin etkinliğini göstermektir. Araştırmaya 3 aydır devam eden KMBA (8 hafta önce teşhisi konmuş) şikayeti olan, yaşları 30 ile 45 arasında olan 40 gönüllü katılımcı dahil edilmiştir. Pilates (n=20) ve ev egzersiz grubu (n=20) olarak randomize iki gruba ayrılmıştır. Tüm katılımcılar 2 saatlik bel okulu eğitim programına katılmıştır. Programın başlangıcında ve 8 haftanın sonunda ağrı şiddeti, kas kuvveti, esneklik, gövde kas enduransı, pulmoner fonksiyon, günlük yaşam aktiviteleri, denge yeteneği ve özür düzeyi değerlendirilmiştir. Pilates programına dahil olan katılımcılar, deneyimli fizyoterapist gözetiminde 8 hafta süren (haftada 3 gün, 45 dakika) pilates eğitimi almışlardır. Ev egzersiz grubu ise fizyoterapist tarafında önerilen seçilmiş egzersiz programını haftada 3 gün olarak uygulamışlardır. Ev egzersiz grubu her hafta aranarak egzersiz yapmaya devam etmeleri konusunda teşvik edilmiştir. Pilates katılımcıları, ağrı şiddeti, esneklik, kas kuvveti ve özellikle gövde ekstansiyonu olmak üzere gövde enduransı, özür düzeyi ve denge yeteneği üzerine önemli gelişmeler görülmüştür(p?0,05). Diğer yandan, pulmoner fonksiyonlar ve abdominal kas enduransı üzerine pilates programının ev egzersiz programına üstünlüğü bulunmamaktadır (p>0,05). 8 haftalık pilates programı, KMBA olan kadınların sağlık durumu üzerine olumlu etki göstermiştir.
The aim of this study was to show the effects of clinical Pilates program in women with chronic non-specific low back pain (CNLBP). A total of 40 volunteer women aged 30-45 with CNLBP lasts three months (diagnosed eight weeks ago) included in this study. They were randomized to either a Pilates (n= 20) or a home exercise group (n= 20). Both group participated in a-2 hour back school education program. Data were collected on pain intensity, muscle strength, flexibility, trunk muscle endurance, pulmonary function, daily living activities, balance ability, and disability level prior to program initiation, and after the program termination (after eight weeks). Participants included in a Pilates program attended in a-8 week Pilates regime (3 times in a week, for 45 min.) supervised by an experienced physiotherapist. Home exercise group participants advised to do selected exercise program by a physiotherapist 3 times in a week. Participants in home exercise group were called to encourage in order to keep doing their exercise program every week of the program. The Pilates participants reported greater improvements on pain intensity, flexibility, muscle strength and trunk muscle endurance, especially in trunk extension, disability level, and balance ability (p? 0.05). However, the Pilates program had no superiority to home exercise program in terms of pulmonary functions and abdominal muscle endurance (p?0.05) An 8-week Pilates program showed positive effects on health status in women with CNLBP.
Description: Bu çalışma, PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. (Proje No: 2014SBE007).
URI: https://hdl.handle.net/11499/1147
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özden Baskan.pdf4.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

262
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

292
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.