Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/115
Title: Muhasebe dersi alan ön lisans ve lisans öğrencilerinin derse yönelik tutumlarının tespiti: Ege Bölgesinde bir uygulama
Other Titles: Determination of attitude of the associate degree and undergraduate students toward the accounting class: A case in Aegean Region
Authors: Ertuğrul, İrfan
Özdemir, Serkan
Keywords: Muhasebe
Tutum
Publisher: Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Abstract: Bu çalışma ile muhasebe dersi alan ön lisans ve lisans öğrencilerinin derse yönelik tutumlarının tespiti amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama yöntemi ankettir. Anket, bölgedeki 9 Üniversitede ön lisans Muhasebe Programı bulunan 35 meslek yüksekokulunda ve İktisadi Bilimler Fakültelerinde öğrenim gören toplam 12.000 üniversite öğrencisi arasından, kolayda örnekleme yoluyla seçilen 821 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin muhasebe derslerine karşı tutumları “Gereksiz, Sıkıcı ve Angarya”, “İstekli ve Arzulu”, “Gereklilik”, “İsteksizlik” ve “Amaçsızlık” olarak beş grupta toplanmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/115
ISSN: 1308-4208
Appears in Collections:Buldan Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muhasebe Tutum.pdfAna Makale252.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

16
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.