Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1150
Title: Fırçasız doğru akım motorlarının doğrudan moment kontrolünde akı ve moment dalgalanmasının azaltılması
Other Titles: Reducing torque and flux ripple in direct torque control of brushless dc motor
Authors: Selami Kesler
Yenil, Veli
Keywords: Fırçasız Doğru Akım Motoru
Doğrudan Moment Kontrol
Hız Sensörsüz Kontrol
Moment ve Akı Dalgalanmalarının Azaltılması
Brushless Direct Current Motor
Direct Torque Control
Speed Sensorless Control
Reducing Torque and Flux Ripples
Issue Date: Sep-2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Tez çalışmasında, elektrikli araçlarda kullanılan fırçasız doğru akım motorlarının (FDAM) doğrudan moment kontrolünde (DMK) iki-anahtarlı çalışma modu ve üç-anahtarlı çalışma modu karşılaştırılmış olup meydana gelen moment ve akı dalgalanmalarının azaltılması için dinamik histerezis bant ve başlangıçta sabit gerilim vektörlerinin uygulanması önerilmiştir. Yöntem olarak kullanılan DMK, genel olarak asenkron motorların kontrolünde kullanılmakta iken çok yaygın olmamakla birlikte bazı özel gerilim vektörlerinin uygun akı ve moment bandında seçilerek uygulanması durumunda FDAM için de olumlu sonuçlar vermektedir. Özellikle, FDAM’nin kontrolünde hızlı moment cevabı, yüksek performans gibi avantajlar sağlayan DMK yöntemi detaylı olarak incelenmiş olup benzetim ve deneysel sonuçlar karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Tez kapsamında ilk olarak sabit mıknatıslı senkron motorların (SMSM) DMK metodu incelenmiş, daha sonra FDAM’nin iki faz ve üç faz iletim modlarında DMK yöntemine yönelik benzetim ve deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Benzetim ve deneysel çalışmalar sonucunda, motorun momentinde ve akısında meydana gelen dalgalanmaların; örnekleme zamanı, kullanılan histerezis bantların genişliği ve motorun faz endüktansına bağlı olduğu anlaşılmıştır. Bu parametrelerin optimizasyonu yapılarak motor momentinde ve akısında meydana gelen dalgalanmalar azaltılmıştır.
In this thesis, two and three phase conduction modes in direct torque control (DTC) of brushless direct current motors (BLDC) used in electric vehicles is compared and the dynamic hysteresis band with application of constant voltage space vectors at the startup of the motor are suggested in order to reduce torque and stator flux ripples especially take place at low speed operations. DTC is the method that is usually used in the control of asynchronous motors giving favorable results at the control of BLDC when some special voltage vectors are applied in the appropriate flux and torque ranges. DTC method, which especially provides some advantages, such as high performance and fast torque response in the control of BLDC is investigated in detail. In addition, simulation and experimental results are presented comperatively. Within the scope of this thesis, firstly, direct torque control of permanent magnet synchronous motors (PMSM) is analyzed. Afterwards, simulation and experimental works of two and three phase conduction modes for DTC based BLDC are carried out. As a result of theoretical and experimental analyses, it is realized that torque and flux ripples in DTC based drive of the BLDCs depend on sampling time, used hysteresis bandwidth and motor phase inductances. Flux and torque ripples of the motor are reduced by optimizing these parameters.
Description: Bu tez çalışması 2539, TÜBİTAK (Türkiye)-FWO (Belçika) İşbirliği Programı kapsamında yürürlükte olan 114E023 numaralı ve “Şehir içi Kullanımlar için Yüksek Verimli Elektrikli Araç Prototip Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi” başlıklı proje kapsamında desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1150
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veli Yenil.pdf5.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.