Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1157
Title: Farklı taşıyıcılara immobilize edilmiş morchella esculanta tarafından everzol mavisinin kesikli çalkalamalı sistemlerdeki biyolojik gideriminin araştırılması
Other Titles: Removal of everzol blue brf by different carrier with immobilized M.esculanta in the batch shaking systems
Authors: Hatice Ardağ Akdoğan
Ergün, Sinem
Keywords: Coprinus Plicatilis
Morchella Esculanta
Pleurotus Ostreatus
İmmobilizasyon
Biyodegradasyon
Everzol Blue BRF
İmmobilization
Biodegradation
Issue Date: Jun-2015
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Tekstil endüstrisi diğer endüstriyel sektörlere nazaran deşarj hacmi ve çıkış suyu kompozisyonu göz önüne alındığında çevreyi en çok kirleten endüstri olarak nitelendirilmektedir. Kullanılan boyarmadde kaynaklı renk atık sularda tanımlanmış ilk kirleticidir. Nehirlere veya karaya deşarj edilmeden önce atık sulardan uzaklaştırılmalıdır. Bu nedenle, biyolojik olarak parçalanmaları çok zor olan azo boyarmaddeleri içeren atık suların gerek renk, gerekse diğer kirlilik yüklerinin giderilmesinde beyaz çürükçül funguslarla arıtma üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Beyaz çürükçül mantarlar ağaçlardaki selüloz, hemiselüloz ve lignin gibi büyük molekülleri besin kaynağı olarak kullanarak indirgerler. Lignolitik enzimler boyarmadde ve tekstil endüstrisinde atık sularda fenolik bileşiklerin uzaklaştırılması ve renk gideriminde kullanılabilecekleri için sanayide çevre kirliliğinin önlenmesi için önem arz ederler. Bu çalışmada; Coprinus plicatilis, Morchella esculanta, Pleurotus ostreatus beyaz çürükçül mantarları kullanılarak Everzol Blue BRF boyarmaddesinin biyolojik giderimi araştırılmıştır. Yıkımın en iyi olduğu organizma (Morchella esculenta) üç farklı destek materyaline (Amberlit XAD-7, Kaolin, Ca-aljinat) immobilize edilmiş ve bu immobilize hücrelerle Everzol Blue BRF boyarmaddesinin yıkımı çalışılarak, veriler karşılaştırılmıştır. Biyolojik giderim sonunda alınan örnekler FT-IR ile analiz edilmiştir.
When discharge volume and final composition of wasted water are considered, relatively to the other industrial sectors the textile sector is called as the most enviroment polluting sector. The colour sourced by dying material is the first defined polluter in waste water. Which must be taken away from waste water before it is discharged to rivers and the ground. Thus researches are done upon refining waste water containing azo dying materials which are very difficult to piece removal both colour and pollution particulles by white rot fungies. White rot fungies sourced ligninolytic enzymes are very important for preventing enviroment pollution in industry because of the support they provide on removal of phenolic compounds and colour in waste water of dye and textile industries. In this study; biodegradation of Everzol Blue BRF textile by using Coprinus plicatilis, Morchella esculanta, Pleurotus ostreatus white rot fungies was researched. The organism which the best degradation (Morchella esculenta) is immobilized to three different supporting materials (amberlit XAD-7, kaolin, Ca-alginate). Removal of Everzol Blue BRF dye material in immobilized cells was examined, data compared. Samples were analysed FT-IR at the end of the biodegradation.
Description: Bu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü tarafından 2015 FBE059 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1157
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sinem Ergün.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Onay.pdf217.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.