Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1158
Title: Yer radarı verilerine uygulanan veri işlem basamaklarının incelenmesi tezsiz yüksek lisans bitirme projesi
Other Titles: The investigation of ground radar data to data processing steps non-thesis master’s program of dissertation
Authors: Arslan, Osman Nuri
Ali Aydın
Keywords: Yer Radarı
Veri İşlem
Sığ Yeraltı Yapısının Belirlenmesi
Ground Penetrating Radar
Data Processing
Estimation of the Shallow Ground Structure
Issue Date: Jul-2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Günümüzde mühendislik çalışmalarında sığ yeraltının araştırılması giderek önem kazanmaktadır. Arkeolojik aramalarda, yapı sağlamlık araştırmasında, çevre kirliliği araştırmalarında özellikle tercih edilen jeofiziksel yöntem yer radarı (Ground Penetrating Radar, GPR) yöntemidir. Bu çalışmada, yer radarı veri işlem aşamalarının, sismik veri işlem aşamalarına benzemesine rağmen, gerek ölçü düzeneği ve gerekse kullanılan ölçü birimlerindeki farklılıklar göz önüne alınarak verileri daha sağlıklı işlemek amacıyla veri işlem teknikleri irdelenmiş ve bu tekniklerin uygulamadaki etkileri gözlemlenmiştir. Ham verilere uygulanan veri işleme tekniklerinden ilk zaman düzeltmesi, diğer genlik düzeltmelerinin parametre seçiminde gösterdikleri zorluklar, yanal olayları ortadan kaldırması ve yerel olayların öne çıkarması gibi sorunlara veri işlem teknikleriyle çözüm getirilmekte ve bu çözümlemeler de kesitlerin yorumlanmasında kolaylık sağlamaktadır.
Recently, the investigations of the shallow subsurface are increasingly important for engineering activities. An especially preferred geophysical method for the detection of archeological resource, strength of the structure and environmental pollution is GPR. In this study, although GPR data processing steps are similar to seismic data processing, both measurement system and measurement unit are different. Hence, the data processing techniques have been investigated and the practical effect of this technique was observed. The first time correction of the applied data processing techniques to the raw data, the challenges they show the parameter selection of other amplitude correction, to eliminate lateral events and bring solutions to problems such as assertion of local events and provide facilities for interpretation of these analyzes in sections.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1158
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osman Nuri Arslan.pdf4.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Onay.pdf273.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

14
checked on May 29, 2023

Download(s)

14
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.