Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/116
Title: Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik başarısını etkileyen faktörler: Öğrenci görüşleri bakımından
Other Titles: Factors affecting the success in mathematics of vocational school students: Student views of pamukkale university sample
Authors: Kaya, Yusuf
Özdemir, Serkan
Utkun, Emine
Keywords: Meslek Yüksekokulu
Matematik Eğitimi
Faktör Analizi
Publisher: Electronic Journal of Vocational Colleges
Series/Report no.: 3;3
Abstract: Meslek yüksekokulları, ülkemizde nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş olan eğitim kurumlarıdır. Mezun olmuş öğrencilerin, bir meslekte uzman olmasını sağlayan ve hem teorik hem pratik eğitim veren okullardır. Ülkemizde ilköğretim çağından itibaren öğrencilerin en çok zorlandıkları ve karmaşık buldukları ders matematik dersi olmuştur. . Matematik de başarılı olmanın genel olarak okul hayatında başarıyı getirdiği birçok araştırma da saptanmıştır. Bu çalışmada meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerin bakış açısından matematik başarısını etkileyen faktörler saptanmıştır. Çalışmada anket yöntemi uygulanmıştır. Anket Pamukkale Üniversitesi’ne bağlı meslek yüksekokullarında okuyan 356 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 for Windows programında çözümlenmiştir. Verilerin analiz edilmesinde faktör analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin görüşü bakımından matematik başarısını etkileyen altı faktör bulunmuştur. Bu faktörler “İsteklilik”, “Katkı”, “Yetenek”, “İlgi”, “İçerik” ve “Gelir Düzeyi” olarak isimlendirilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/116
ISSN: 2146-7684
Appears in Collections:Buldan Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matematik Başarısı.pdfAna Makale718.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

94
checked on May 6, 2024

Download(s)

178
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.