Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1162
Title: Türkiye türkçesi ağızlarındaki eşya adlarının Azerbaycan türkçesindeki eşya adları ile karşılaştırılması
Other Titles: Compared of the goods names in Turkish dialects with Azerbaijan turkish
Authors: Ceyhun Vedat Uyğur
Paşayev, Kamil Vüsal
Keywords: Karşılaştırmalı Sözlük
Türk Lehçeleri
Azerbaycan Türkçesi
Eşya İsimleri
Comparative Dictionary
Turkish Dialects
Azerbaijan Turkish
Goods Names
Issue Date: Oct-2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Farklı coğrafyalarda farklı kültürlerin etkileri altında gelişen Oğuz Grubu Türk lehçelerinden Türkiye Türkçesinin ağızlarındaki eşya adları ile Azerbaycan Türkçesindeki eşya adları karşılaştırılmıştır. Türkiye’de ve Azerbaycan’da birçok araştırmacı, farklı dönemlerde, ağızlar üzerine çeşitli araştırmalar yapmıştır. Türkiye Türkçesinin ağızlarındaki adlarla ilgili daha önce yapılan çalışmalara baktığımızda bitki ve hayvan isimleri, yemek isimleri, kuş adları kategorilerindeki sözcüklerin incelendiğini görüyoruz. Her iki lehçenin söz varlığı üzerine tez çalışmaları bulunmakla birlikte özellikle ağızlardaki sözlerin karşılaştırılmasına yönelik bir tez çalışması bulunmamaktadır. Ayrıca Türkiye Türkçesinin ağızlarındaki eşya adları konusu da henüz çalışılmamıştır. Azerbaycan Türkçesinde kullanılan eşya adlarının yanı sıra ağızlarındaki eşya adları da bu çalışmanın kapsamına dâhil edilmiştir. Eldeki bütün malzeme belirlendikten sonra karşılaştırmaya gidilerek ortaklık ve farklılıklar ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca her iki lehçenin ağızlarıyla birlikte eşya adları konusundaki söz varlığının zenginliği de ortaya konulmuştur.
Under the influence of different cultures in different regions of the developing goods names in the Turkish dialects of Turkey in Oguz Group compared with goods names in Azerbaijan Turkish. Many scientists in Turkey and Azerbaijan did several researches on dialects at different period of time. We observe to study of the words in plant and animal names, food names, bird names category when we looked at the first researches with names of in Turkey Turkish dialects. Although there are studies thesis on the vocabulary of both dialects, especially there is not a thesis on the comparison of the words in dialects. It also has not studied yet the subject goods names in Turkey Turkish dialects. It used goods names in Azerbaijan Turkish as well as of goods names in Azerbaijan dialects were also included in the scope of this study. Partnership and differences were revealed after determining all the material available by going to comparison. In addition, the richness of vocabulary on goods names was also introduced both polish together dialects.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1162
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kamil Vüsal Paşayev.pdf3.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

1,910
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.