Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1165
Title: Türkiye’de yetiştirilen hünnap meyvesinin bileşimi ve meyvenin kurutulması sırasında bileşiminde meydana gelen değişimler
Other Titles: Composition of the jujube fruit grown in Turkey and changes in the composition of the jujube fruit during drying
Authors: Yaşa, Fatma
Advisors: Çetin Kadakal
Keywords: Hünnap meyvesi (Zizyphus jujuba Mill.)
Bileşim
Kurutma
Organik Asit
Şeker
Vitamin
HPLC
Jujube Fruit (Zizyphus jujuba Mill.)
Composition
Drying
Organic Acids
Sugars
vitamin
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada materyal olarak kullanılan hünnap meyveleri Denizli’nin Çivril ve Kütahya’nın Simav ilçesinde bulunan hünnap üreticilerinden ve marketler-aktarlardan 2014 yılının ekim ayında temin edilmiştir. Bu tez çalışmasının birinci aşamasında hünnap meyvesinin kuru madde, suda çözünen kuru madde, pH, kül, asitlik, toplam fenolik madde, şeker (glukoz, früktoz ve sakaroz), organik asit (tartarik, malik, sitrik ve süksinik asit) ve suda çözünen vitamin (askorbik asit, riboflavin, niasin, pridoksin ve tiamin) analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu tez çalışmasının ikinci aşamasında ise yaş olarak toplanan hünnap meyvelerinin hem güneşte hemde kontrollü şartlarda (50°C, 60°C ve 70°C) tepsili kurutma fırınında kurutulmasına bağlı olarak meyvenin toplam fenolik madde, şeker, organik asit ve suda çözünen vitaminlerinde meydana gelen değişimler belirlenmiştir. Toplam fenolik madde içeriği spektrofotometrik yöntemle belirlenmiştir. Şeker, organik asit ve suda çözünür vitamin analizleri Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi (HPLC-RI ve HPLC-DAD) kullanılarak tespit edilmiştir. Çalışmada kullanılan hünnap meyvesinin kuru madde % 19.4, suda çözünür kuru madde 9.1, pH 2.5, asitlik %3.16 ve toplam fenolik madde içeriği 1968.5 mg GAE/100 g olarak tespit edilmiştir. Ayrıca hünnap meyvesinde 2853.4 mg/100g glukoz, 485.2 mg/100g früktoz, 59.6 mg/100g sakaroz, 186.5 mg/100g malik asit, 178.7 mg/100 g sitrik asit, 17.5 mg/100 g süksinik asit, 40.8 mg/100 g tartarik asit, 71.2 mg/100 g askorbik asit, 0.036 mg/100 g riboflavin, 0.82 mg/100 g niasin, 0.076 mg/100 g pridoksin ve 0.018 mg/100 g tiamin tespit edilmiştir.
In this study, jujube fruit, used as a material, was obtained in October 2014 from the manufacturers and markets in Çivril-Denizli and Simav-Kütahya regions. In the first phase of this study, dry matter, soluble solids, pH , acidity, total phenolic compounds , sugars (glucose, fructose and sucrose) , organic acids ( tartaric, malic, citric and succinic acid) and water-soluble vitamins (ascorbic acid , riboflavin, niacin, pyridoxine and thiamine) analyzes of jujube fruits were performed. In the second stage of this thesis, changes in total phenolic compounds, sugars, organic acids and water soluble vitamins of jujube fruits, harvested as fresh (wet), during solar and tray drying (50 ° C, 60 ° C and 70 ° C) under controlled conditions were determined. Total phenolic content analysis was determined using the spectrophotometric method. The concentration of sugars, organic acids and water soluble vitamins were carried out using the high performance liquid chromatography refractive index and diode array detector (HPLC-RI and HPLC-DAD). Dry matter , soluble solids , pH , acidity and total phenolic content of jujube fruits were determined as 19.4% , 9.1 brix , 2.5 pH, 3.16 % and 1968.5 mg GAE/100 g, respectively. Also, 2853.4 mg/100g glucose, 485.2 mg/100g fructose, 59.6 mg/100 g saccharose, 186.5 mg /100g malic acid, 178.7 mg/100 g citric acid, 17.5 mg/100 g of succinic acid, 40.8 mg/100 g tartaric acid, 71.2 mg/100 g ascorbic acid, 0.036 mg/100 g riboflavin, 0.82 mg/100 g niacin, 0.076 mg/100 g pyridoxine and 0.018 mg/100 g thiamine in jujube fruit were determined.
Description: Bu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2013 FBE025 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1165
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatma Yaşa.pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

392
checked on May 27, 2024

Download(s)

946
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.