Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1175
Title: İnorganik arsenik deriştirilmesi ve tayini
Other Titles: Preconcentration and determination of inorganic arsenic
Authors: Höl, Ayşen Özdağ
Advisors: Latif Elçi
Keywords: İnorganik Arsenik
Zenginleştirme
Dowex 1x16
Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektrometresi
Inorganic Arsenic
Preconcentration
Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometer
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada katı faz ekstraksiyonu ile inorganik arsenik türlemesi için adsorpsiyon ve iyon değiştirici reçinelerle dolgulu kolon tekniğinin kullanılabilirliği incelendi. Arsenik için tayin basamağında grafit fırınlı atomik absorpsiyon spektrometresi kullanıldı. Matriks düzenleyici olarak Ni, Pd ve Ir'un etkileri de araştırıldı. Çalışmada, Arsenik(III) ve Arsenik(V) iyonlarının Chromosorb 105 dolgulu kolon ile yaklaşık % 50 geri kazanıldığı bulundu. Diğer taraftan Amberlite XAD-4 reçinesi ile dolgulu kolonda da benzer sonuçlar elde edildi. Anyon değiştirici reçine olarak kullanılan Dowex 1x16 reçinesiyle dolgulu kolon ile Arsenik(III) ve Arsenik(V) kantitatif olarak ( â ¥ % 95) geri kazanılabilmektedir. Çalışma şartları 500 mg reçine ve pH 3 olarak belirlendi. HNO3'li ortamdan kolonda alıkonan arsenik 0,1 M HCl çözeltisi ile elüe edildi. Kantitatif geri kazanma için örnek çözeltisinin pH'ı, elüent türü ve hacmi, örnek hacmi ve yabancı iyon etkisi gibi optimum şartlar incelendi. Yöntem, musluk suyu ve içme suyu örneklerine uygulanmıştır. Yöntemin doğruluğu standart ekleme yöntemi ile kontrol edildi.
The efficiency of column which is filled with adsorption and ion exchange resins by solid phase extraction for inorganic arsenic speciation was investigated. In the determination step for arsenic graphite furnace atomic absorption spectrometer was used. The effects of Ni, Pd and Ir were investigated as matrix modifier. In this study, it was found that Arsenic(III) and Arsenic(V) ions can be recovered nearly % 50 with Choromosorb 105 filled column. On the other hand, approximately the same results were obtained with the column filled with Amberlite XAD-4 resin. On the other hand with the column filled with Dowex-1x16 resin which is used as an anion exchange resin, Arsenic(III) and Arsenic(V) can be recovered quantitatively( â ¥ % 95). Determination conditions were identified as 500 mg resin and pH 3. Arsenic, which was retained in the column in HNO3 medium, was elued with 0,1 M HCl solution. For quantitative recoveries the optimum conditions such as pH of the sample solution, type of eluent, volume of eluent, volume of sample and effect of diverse ions were investigated. The method was applied to tap water and drinking water samples. The accuracy of the method was controlled with the standart addition method.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1175
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayşen Özdağ Höl.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

80
checked on May 27, 2024

Download(s)

956
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.