Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1186
Title: Genetik algoritma yöntemi ile borulu sulama şebekelerinin en iyilenmesinde ceza işlevinin uygulanması
Other Titles: Application of punishment function for optimization of a pipelined irrigation network by genethic algorithm
Authors: Çetinkaya, Elif
Advisors: N. Orhan Baykan
Keywords: Genetik Algoritma
Eniyileme
Borulu Sulama Şebekeleri
Genethic Algorithm
Optimization
Pipelined Irrigation
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Son yıllarda su dağıtım şebekelerinde eniyileme tekniklerinin kullanımı giderek artmaktadır. Su dağıtım şebekelerinin boyudandın İması ve işletilmesinde, en uygun eniyileme tekniklerinden biri olan Genetik Algoritma (GA) ön plana çıkmıştır. Yöntem basit ve uygulaması kolaydır. GA yöntemi ile eniyileme sayesinde büyük şebekelerin inşaat ve işletme maliyetlerinde büyük kazançlar sağlanmakta ve hidrolik açıdan da iyi şebekeler elde edilebilmektedir. GA, bilgisayar üzerinde oluşan bir evrim şeklidir. Genetik Algoritma ile oluşturulan seleksiyon, doğal topluluklara benzer bir şekilde bilgisayar hafızasına depo edilmiş kromozomlar üzerinde icra edilmektedir. Evrim teorisi, biyolojik sistemleri doğal seleksiyon işleminin devamlı üretimi olarak tanımlamaktır. Bu çalışmada, seçilen bir borulu sulama şebekesinin eniyilenmesinde GA yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla GA tabanlı bir program ile buraya bilgi aktaran bir hidrolik çözücü programı geliştirilmiştir.
The utilization of optimization techniques for water distribution networks has been increased in recent years. The Genethic Algorithm Technique (GA), one of the best optimization techniques, is widely used in developed countries for the dimensioning and operation of these networks. The GA method is easy to understand and apply. It does not only provide great cost reductions in the construction and operation of large network projects but also creates hydraulically good networks. GA is an evolutionary algorithms that take place in virtual environments, i.e.computers. In the evolution theory, the biological systems are described as continuous processes of natural selections. The selection by GA is realized by chromosomes stored in the computer’s memory in the same way that natural biological systems operate. The main object of this research is to optimize of a pipelined irrigation network by using GA. For that purpose, an optimization program based on GA has been developed.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1186
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elif Çetinkaya.pdf27.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

26
checked on May 27, 2024

Download(s)

2
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.