Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1193
Title: Denizli ve yöresinin depremselliği ve kabuk yapısının araştırılması
Other Titles: Seismicty of Denizli and surrounding and investigation of crust structure
Authors: Altınoğlu, Fatma Figen
Advisors: Ali Aydın
Keywords: Denizli ve Çevresi
Kabuk Yapısı
Sismik Risk
Magnitüd-Frekans İlişkisi
Gumbel Uç Değerler Dağılım Yöntemi
Denizli and Surroundings
Crust Structure
Seismic Hazard
Magnitude-Frequency Relationship
Gumbel Extreme Values
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Denizli ve çevresinin depremselliğinin ve kabuk yapısının incelendiği bu çalışmada, 1900-2005 yılları arasında 288-308D enlemleri ve 378-398 K boylamları arası çalışma alanında magnitüdü 3 ve üstü olan (M?3) 3770 adet deprem seçilerek bunların yıllara, derinliklerine ve açığa çıkan enerji miktarının dağılımlarına göre hesaplamalar yapılmıştır. Bunların potansiyel alan verileriyle değerlendirilmesinde Normalize Edilmiş Tam Gradyan (NTG) Yöntemi ve 3DINVER yoğunluk sınırı belirleme programı kullanılmıştır. Kabuk kalınlığının batıdan doğuya doğru düştüğü ortalama kabuk kalınlığının 35 km olduğu ve depremlerin çoğunlukla 10-15 km derinlikte meydana geldiği bulunmuştur.Depremsellik ve sismik risk araştırılmalarında Gutenberg-Richter tarafından bulunan magnitüd-frekans bağıntısı ve Gumbel Uç Değerler Dağılım Yöntemi kullanılmıştır. Sismik risk hesaplamaları HAZAN programı kullanılarak yapılmış beklenen maksimum büyüklük dağılım haritaları çizilmiştir.
In this study, seismity and crust structures of Denizli and surroundigs were investigated. The study area is located at 288-308E latitude and 378-398 N longitude interval. 3770 earthquakes with magnitude 3 and above from 1900 to 2000 years happened. Normalized full gradient method and 3DINVER program were applied to gravity anomaly of study region. And crust structures were determined. The avarage thickness of crust is 35 km. The epicenter of earthquakes are mostly in 10-15 km depth. Magnitüde-frequency relationship and Gumbel Extreme Values were used to investigate seismic hazard and Hazan computer program was used for this calculation. And the estimated maximum magnitude distribution maps for study area were presented.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1193
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatma Figen Altınoğlu.pdf2.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

204
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

168
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.