Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1206
Title: Antikçağ barok sanatın avrupa barok sanata yansıması
Other Titles: The reflection of art of ancient age baroque on art of european baroque
Authors: Bilal Söğüt
Ercan, Yıldız Duman
Keywords: Hellenistik
Barok Sanat
Mimari
Heykel
Resim
Hellenistic
Baroque Art
Architecture
Sculpture
Paint
Issue Date: Oct-2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü
Abstract: Antik Çağ Baroğu ile Avrupa Barok Dönemi resim, heykel ve mimari alanları bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Araştırmada, Hellenistik Dönem ve Avrupa Barok sanatlarının, felsefesine, konu işlenişlerine, dönem özelliklerine, özellikle de birbirine olan yansımalarının konu edildiği, ilişkilendirildiği bölümlere yer verilmiştir. Araştırmanın ilk bölümünde, Hellenistik Dönem sanat anlayışı ve felsefesi, devamında bu döneme ait, mimari, heykel ve duvar resmi örnekleri ele alınarak özellikleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise Avrupa Barok sanatının, dönemin sanat anlayışına etkisi, sanatçıların eserlerindeki, antik dönem etkilerinin var olan izleri, benzer özellikleri, geçişleri ve ifade şekillerine yer verilmiştir. Son bölümde ise Barok sanatın sonraki tarihsel süreç içinde etkisini nasıl kaybederek, gelişen çağa sanatın nasıl ayak uydurduğu ortaya konulmuştur. Araştırmanın sonucunda ise Antik Çağ ve Avrupa Barok dönemlerinin karakteristik özellikleri ile bunların daha sonraki kayboluş süreci incelenmiş ve bu konulardaki etkileşim ile o dönemin sanatına yansıtma biçimlerine göre yorumlanmıştır.
The field of Art, statue and Architecture during Ancient Age Baroque and European Baroque period create basic of this research. In the research it is referred to Arts of Hellenistic period and European Baroque’s philosophy, subject processingthe features of the period, especially the periods which are related and addressed an issue of reflections to each other. In the first part of the research thefeatures of understanding of Art of Hellenistic period and its philosophy are emphasized by dealing with the Picture of architecture statue and wall belonging to this period. In the second part, the effect of Art of period Marks of Ancient period effects of the artist’s Works, similar features, transitions, forms of expression are emphasized. In the final, part, it is put forth that how Art kept pace with emerging time by losing the effect of Baroque Art in the Following historical process. In the result of the research, Ancient age and EuropeanBaroque period’s characteristic features are commented according to the shapes of reflection on that period Art by examining this later disappearance process.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1206
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yıldız Duman Ercan.pdf5.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

12
checked on May 29, 2023

Download(s)

10
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.