Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1226
Title: Heterojen zeminlerde geçiş bölgesindeki akım karakteristiklerinin sayısal olarak incelenmesi
Other Titles: Numerical investigation of flow characteristics of boundary regions in heterogeneous soils
Authors: Halil Karahan
Abay, Onur
Keywords: Yeraltısuyu Modellemesi
Kısmi Diferansiyel Denklemler
Sonlu Farklar Yöntemi
Elektronik Tablolama
Hidrolik İletkenlik
Groundwater Modeling
Partial Differential Equations
Finite Difference Method
Spreadsheet
Hydraulic Conductivity
Issue Date: Jul-2006
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Yeraltısuyu, hidrolojik çevrimin önemli bileşenlerinden biridir. Yeraltısuyu niteliğinin artırılması, toprak ve su kaynaklarının birlikte planlanması ve sızma ile taşınan kimyasalların etkisinin belirlenmesi gibi nedenlerle yeraltısuyunun incelenmesi büyük öneme sahiptir. Bu incelemeler için genellikle modelleme yöntemi kullanılmaktadır. Bu tezde geçiş bölgesindeki akım karakteristiklerinin incelenmesi için yeraltısuyu akımının iki boyutlu temel denkleminde hidrolik iletkenlik katsayılarının harmonik, aritmetik ve geometrik ortalamaları kullanılmıştır. Bu denklem sayısal yöntemlerden biri olan sonlu farklar yöntemi ile değişken ve sabit grid aralıkları kullanılarak çözülmüştür. Sonlu farklar yöntemi implisit yaklaşımla ele alınmıştır. Modelleme ise MS EXCEL ve VISUAL BASIC ile kod yazılarak gerçekleştirilmiştir. Sayısal örnekler oluşturularak sonuçlar somut olarak değerlendirilmiştir. Bu örneklerde hidrolik iletkenlik katsayılarının yukarıda anılan ortalamaları ile hesaplanmış sonuçlar arasında gerekli karşılaştırmalar yapılmıştır.
Groundwater is one of the significant components of hydrologic cycle. Examination of groundwater is so important due to needs like increasing quality of groundwater, combined planning of soil and water resources and determination of harms of chemicals carried by seepage. Modeling is generally utilized as a method for this examination. In this thesis to examine the flow characteristics of soil boundary regions harmonic, arithmetic and geometric means of hydraulic conductivities were used in two dimensional groundwater flow equation. This equation was solved with both variable and constant grid distances using finite difference method which is one of the numerical methods. Finite difference method was based on implicit algorithm. Modeling was made by writing code in MS EXCEL and VISUAL BASIC. Then numerical examples were constituted to evaluate the results more effectively. In these examples necessary comparisons were made between the results which were calculated with types of hydraulic conductivities mentioned above.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1226
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Onur Abay.pdf1.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.