Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1237
Title: Dikdörtgen kesitli yarıiletken kuantum çukurlu lazerlerle normalize yayılma sabitinin hesaplanması
Other Titles: Calculation of normalized propagation constant in rectangular semiconductor quantum well lasers
Authors: Karakılınç, Özgür Önder
Advisors: Mustafa Temiz
Keywords: Kuantum Çukurlu Lazerler
Normalize Yayılma Sabiti
Quantum Well Lasers
Normalized Propagation Constant
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu tez çalışmasında dikdörtgen kesitli simetrik yapılı yarıiletken kuantum çukurlu lazerde normalize yayılma sabiti hesaplanmıştır. Normalize yayılma sabiti, normalize frekansın Ï /2'den küçük olduğu temel mod aralığında Matlab'ta hazırlanan pratik bir yazılım ile Newton-Raphson methodu kullanılarak hesaplanmış ve değerler liste halinde ekte verilmiştir. Dikdörtgen kesitli simetrik yarı iletken düzlemsel çift farklı yapılı lazerlerin elektronik ve optik özellikleri, değerlik ve iletim bandındaki taşıyıcıların enerji özdeğerleri ile ifade edilen elektrik alanının bazı parametrelerine ve kullanılan malzeme özelliklerine göre incelenmiştir. Elementer modda kuantum çukurundaki elektron ve delikler gibi taşıyıcıların enerji özdeğerlerine bağlı olan bazı tasarım parametreleri hesaplanmış ve sonuçlar normalize yayılma sabiti ile ilişkili olarak sunulmuştur. Bu anlamda tasarım parametreleri açısından pratik bir örnek verilmiştir.
In this thesis, normalized propagation constant is calculated in rectangular and symmetrical semiconductor quantum well lasers. Normalized propagation constant in the range of the normalized frequency smaller than Ï /2 is calculated by using Newton-Raphson algorithm in Matlab. Results are attached to the appendix. Morever, in this research, optical and electronics properties of rectangular and symmetrical planar double hetero structure semiconductor quantum well lasers are analyzed in terms of some parameters of electrical field which are defined with energy eigenvalue of the carriers in the valance and conducting band and material structures. At fundamental mode, some design parameters depending on the energy eigenvalue belong to electrons and holes in the quantum well are examined. The relationship between the results of the examination and the normalize propagation constant is presented in a practical design manner.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1237
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özgür Önder Karakılınç.pdf1.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

20
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.