Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1240
Title: Ba, La ve Ce bileşiklerinde Coster-Kronig şiddetlendirme faktörlerinde kimyasal etkilerin ölçülmesi
Other Titles: The measurement of chemical effect on Coster-Kronig enhancement factors for Ba, La and Ce compounds
Authors: Tunay, Pınar
Advisors: Hasan Erdoğan
Keywords: Kimyasal Etki
Coster-Kronig
Floresans Verim
X Işınları
Chemical Effect
Subshell
Fluorescence Yield
X Rays
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada Ba, La ve Ce bileşikleri için Coster-Kronig (CK) şiddetlendirme faktörüne kimyasal etkinin önemi araştırılmıştır. Bunu yaparken hem teorik bazda hem de deneysel olarak kapsamlı bir araştırma yapılmıştır. Özellikle kimyasal etkinin XRF tekniği ile elde edilen sonuçlara etkisi ve CK şiddetlendirme faktörlerinin tespitindeki önemi üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak kimyasal etkinin bu değerlere yaptığı değişiklikler küçümsenmeyecek kadar öneme sahiptir. Çalışmanın birinci bölümünde kapsamlı bir şekilde literatür taraması yapılmış şimdiye kadar yapılan çalışmalar kısaca özetlenmiştir. İkinci bölümde konu ile ilgili genel bilgiler verilmiş, üçüncü bölümde bu çalışmanın özünü teşkil eden kimyasal etki detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Dördüncü bölümde araştırmada kullanılan deney sistemi, deneyin yapılışı, spektrumların ve ölçülerin değerlendirmesi yapılmıştır. Beşinci bölümde ise elde edilen verilerin değerlendirmesi ve hesaplanması yapılarak CK geçişleri üzerine kimyasal etki araştırılmıştır. Son bölüm olan altıncı bölümde ise elde edilen sonuçlar diğer araştırmacıların sonuçlan ile karşılaştırılmış ve uyum içerisinde olup olmadıkları tartışılmıştır.
In this study, the chemical effect on Coster-Kronig enhancement factors for Ba, La and Ce compounds has been surveyed. While carrying out this research, a comprehensive study has been done an both theorethical and experimental base. Particularly, the significance of findings on CK enhancement factors and the chemical effect's impact on the results acquired through the XRF technique have been highlighted. As a result, the differences that the chemical effect causes in these valances are of great prominence. In the opening part of the study, a comprehensive review of conceptions is presented, and the surveys carried out so far are summerized. In the second part, general information regarding the topic is provided, and in the third one, the chemical effect, which is the main concern of this study, is explained in a detailed way. In the fourth part, the experimental system in the study, how the experiment was done, spectrums, and measurements are evaluated. In the fifth part, the chemical effect on CK transitions is studied by calculating and evaluating the data obtained. In the sixth, and the final, part, the acquired results are compared to the ones of other researchers and discussed whether they fit in with one another or not.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1240
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pınar Tunay.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

66
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.