Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1251
Title: Toprak dolgu baraj gövdesindeki ve altındaki sızma olayının incelenmesi
Other Titles: The investigation of seepage event inside and under the body of earthfill dam
Authors: Keskin, Süleyman Bahadır
Advisors: Mahmud Güngör
Keywords: Toprak Dolgu Baraj
Bağlama
Palplanş
Sızma
Sonlu Elemanlar
Potansiyel ve Hız
Earth Dam
Spillway
Sheetpile
Seepage
Finite Elements
Potential and Velocity
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, öncelikli olarak toprak dolgu baraj gövdesindeki sızmadan dolayı meydana gelen potansiyel ve hız dağılımları incelenmiştir. Bununla birlikte palplanş ve bağlama gibi yapıların altında meydana gelen potansiyel ve hız dağılımları da incelenmiştir. Skaler alan problemlerinin çözümünde geleneksel olarak kullanılan sonlu eleman yöntemi yardımıyla çeşitli palplanş, bağlama ve toprak baraj modelleri incelenmiştir. Modellerde, kullanılan zeminin ve dolguların gerek geometrik, gerekse hidrolik özellikleri değiştirilerek farklı alternatifler için çözümler yapılmıştır. Palplanş modelleri hazırlanırken, zeminin hidrolik iletkenlik katsayısı, palplanş boyu değiştirilerek çözüm yapılmıştır. Bağlama modellerinin hazırlanmasında, bağlama önünde memba blanketi bulunması bağlama altında palplanş bulunması ve bulunmaması durumları göz önüne alınmıştır. Baraj modellerinin hazırlanmasında, memba yüzeyi betonarme kaplamalı, merkezi kil çekirdekli ve geçirimsiz perdeli tiplerdeki toprak dolgu barajlar göz önüne alınmıştır.
In this study, the potential and the velocity distributions due to the seepage inside and under the body of earth dam were investigated priorly. In addition to this, potential and velocity distributions were also investigated under structures like sheetpiles and spillways. Various sheetpile, spillway and earth dam models were studied by using finite elements method which is used conventionaly in field problems. The solutions were made by changing whether geometrical or hydraulic properties of the soils and fillings. The sheetpile models were prepared by changing coefficient of hydraulic conductivity or by changing the lenght of the sheetpile. In modelling the spillway, the situations for the existence of spring blanket behind the spillway and sheetpiles under the spillway has taken into consideration. The earth dam models were prepared for the earth dam types which are concrete covered spring faced, centrally clay cored and impermeable cored.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1251
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Süleyman Bahadır Keskin.pdf2.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

28
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.