Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1260
Title: Kot pantolon üretimi ve kalitesi üzerine değerlendirmeler
Other Titles: Analyses on jean production and quality
Authors: Tağaç, Mahir
Advisors: Resul Fettahov
Keywords: Konfeksiyon
Kot Pantolon
Üretim Hattı
Ürün Kalitesi
Hata Analizleri
Confection
Jean
Production Line
Quality of Product
Analises of Repairs
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Günümüz tekstil sektöründe rekabetçi piyasa ortamında bir işletmenin ayakta kalabilmesi için vazgeçilmez olarak bilinen; kalite, verimlilik, düşük maliyet ve uygun terminler gibi niteliklere sahip olmak zorundadır. Bu özellikler arasından kalite uluslar arası piyasada da ayakta kalabilmek için en önemli unsurdur. Türkiye ihracatının can damarlarından biri olan konfeksiyon sektörü içinde kalite vazgeçilmez unsurdur. Uzak doğunun da konfeksiyon sektörüne girmesi ile önemi bir kat daha artan kalite kavramı; ihracatçı firmalar için olmazsa olmaz bir unsur haline gelmiştir. Sektörde yıldızı son 10 yılda giderek parlayan ve konfeksiyon pazarındaki hacmini giderek arttıran kot pantolon sektörü Türkiye için gelecek vadeden bir sektördür. Buna karşın denim konfeksiyonu ile ilgili literatürlerin ve bilimsel çalışmaların sektörün hacmine ve önemine oranla henüz yeteri kadar değildir. Ancak sektörün büyümesi ve rekabetçi gücünü arttırması için bilimsel açıdan gelişmesi, daha sistemli çalışması fabrikasyon mantığıyla ve seri üretime uygun çalışması gerekmektedir. Bu çalışmada kalite kavramı, kalite kavramının nasıl geliştiği ve bu günkü değerine nasıl ulaştığı, konfeksiyon sektöründe nasıl uygulanabileceği, kot üretimi ile ilgili geniş literatür çalışması yapılmış; üretim esnasında ortaya çıkabilecek belirli hatalar tespit edilmiş, çeşitli kıstaslara göre kategorize edilmiş, detaylı analizleri yapılmış ve hataların önlenebilmesi için pratik ve teorik çözüm önerileri sunulmuştur. Yapılan araştırmalar ve analizler sonucunda hata nedenleri tespit edilerek, alınması gereken önlemler saptanmıştır.
To survive in the very competitive market of textile, companies have to gain some advantages such as quality, efficiency, low cost and quick response. Among these, quality is the most important factor for international market. Quality is also an indispensible factor of apparel sector for Turkish export. With the entrance of FarEast countries to the competitive international market, quality becomes more important every day. Last 10 years, jean sector has become a very important factor of the Turkish apparel sector. However scientific research and literature in this field is not enough when compared with it.s size and importance on the Turkish apparel sector. However for Turkish apparel sector, to grow up and become more competitive in the national market, all firms have to develop themselves for scientific vision, change the work shape from the contractor to manufacturer consider and have to work more sistemmaticall. In this thesis, detailed research has been conducted on quality, quality meaning, how to develop the quality meaning and how to reach today.s importance, how to apply the quality on apparel and jean production, the repairs on error on the production stage were determined; classified according to criteria; detailed analyses and practical and teorical solutions were proposed to avoid repairs and errors.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1260
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mahir Tağaç.pdf855.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

130
checked on May 6, 2024

Download(s)

2,630
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.