Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1262
Title: Dokuma tezgahlarında çizelgeleme yaklaşımının iş süreçleri modelleme notasyonu (Business Process Modeling Notation - BPMN) ile gösterimi
Other Titles: Representing loom scheduling approach using business process modeling notation (BPMN)
Authors: Çörekcioğlu, Mustafa
Advisors: Aşkıner Güngör
Keywords: Çizelgeleme
Dokuma
Tekstil
BPMN
Scheduling
Weaving
Textile
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu tez kapsamında, tekstil ürünlerinin üretiminde darboğaz olarak algılanan dokuma sürecinde karşılaşılan önemli problemlerden birisi olan dokuma tezgahlarında çizelgeleme problemi incelenmektedir. Önerilen model, dokuma bölümünde birden fazla farklı yeteneklerde dokuma tezgahının bulunduğu, dokunması gereken ürünlerin farklı özellikler barındırdığı durumlarda kullanılabilir. Model, tek levent kullanımı ile normal yapılı kumaşların üretimini gerçekleştiren dokuma süreçleri için önerilmektedir. Modelde, dokunacak işlerin bölünmesine ve dolayısıyla bir işin aynı anda birden fazla dokuma tezgahında dokunmasına olanak sağlanmaktadır. Aynı zamanda model, makinelerin yeteneklerini ve kullanılabilirliklerini dikkate almaktadır. Bunun yanı sıra, modelde levent değişimi, desen değişimi ve dokuma tezgahlarının bakımları dikkate alınmıştır. Önerilen model, dokuma tezgahlarının verimliliğini artırmak ve geciken işlerin sayısını azaltmak amacını güden sezgisel bir yaklaşımdır. Model, bir dizi ş Süreçleri Modelleme Notasyonu (Business Process Modeling Notation - BPMN) diyagramı aracılığı ile açıklanmıştır. BPMN diyagramları, kullanıcıların süreci daha iyi anlamalarına; bu da, modelin uygulama şansının arttırılmasına yardımcı olur. Ayrıca, modelin yazılımının geliştirilmesinde temel teşkil eder. Bu tez, ayrıca, çizelgeleme, dokuma ve BPM üzerine kapsamlı bir önbilgi sunmaktadır. Modelin olgunlaştırılması için tekstil üretim işletmelerinin dokuma bölümünde çalışan yetkililerle birlikte çalışılmış böylece modelin pratik kullanıma yönelik olmasına çaba harcanmıştır.
This thesis examines loom scheduling problem which is one of the most important problems encountered in the weaving process which is considered to be a bottleneck in textile production. The proposed model may be used for planning when there are more than one loom machine in the weaving department and different attributes for tasks to be assigned onto these looms. Proposed model considers the production of fabric using single beam. The model allows job splitting, thus, allocation of job onto mutliple looms. It also considers the looms capability and availability when assigning jobs. In addition, model takes into account the time requirements for beam change, pattern change and maintanence that may occur on looms. The proposed model is a heuristic zpproach that aims to increase loom productivity and to minimize the number of tardy jobs. The model is expressed through a serious of Business Process Modeling Notation (BPMN) diagrams. The BPMN diagrams help users to understand process better which may lead the higher applicability of the model. It also makes it easier to to develop the software of the proposed model if desired. The thesis also provides a comprehensive background on scheduling, weaving and Business Process Modeling (BPM). During the the maturity phase of the model, the proposed approach has been verified through a serious of discussions with the people from the weaving departments of textile companies. This enhances the practical use of the proposed model.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1262
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mustafa Çörekçioğlu.pdf967.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

80
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

136
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.