Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1266
Title: Mobil haberleşme sistemleri için minyatür mikrodalga düzenlerin tasarımı
Other Titles: Miniature microwave structures design for mobile communication systems
Authors: Kaptan, Gökhan
Advisors: Ceyhun Karpuz
Keywords: Minyatür Mikrodalga Düzenler
Tasarım
Miniature Microwave Structures
Design
Mobil İletişim Sistemleri
Mobile communication systems
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Modern iletişim sistemleri için küçük boyutlu, düşük maliyetli ve yüksek performanslı mikrodalga filtre yapılarının tasarımına önemli ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır. Baskı devre teknolojisi yardımıyla kolayca üretilebilen planar mikrodalga filtre yapıları, bu ihtiyaçları karşılamada oldukça elverişli olup, planar yapılar içerisinde en yaygın kullanım mikroşerit yapılara aittir. Bir filtre yapısının yüksek performansa sahip olabilmesi için, oluşturduğu frekans cevabının geçme bandında yüksek seçiciliğe ve düşük araya girme kaybına sahip olması ve bazı uygulama alanları için yine geçme bandı içerisinde düz bir gurup gecikmesi oluşturması gerekmektedir. Gerçek ve sanal sonlu frekanslarda bir çift transmisyon sıfırı oluşturan mikroşerit filtre yapıları, yukarıda sözü edilen, filtre performansının belirleyen karakteristikleri karşılamada büyük başarı göstermektedirler. Tez çalışması simülasyon ve deneysel çalışma ağırlıklı olup, çalışmada mobil haberleşme sistemlerinde kullanılmak üzere yeni filtre yapıları ileri sürülmektedir. Söz konusu yenilik, filtrelerin içerdikleri rezonatörlerden kaynaklanmaktadır. İleri sürülen yeni rezonatör yapısı mikroşerit açık halka rezonatör gurubuna girmekte olup, geleneksel açık halka rezonatörlere göre daha yüksek performanslı bir karakteristik sunmaktadır. Yeni rezonatör yapısı kullanılarak gerçek ve sanal sonlu frekanslarda transmisyon sıfırı üreten iki kutuplu filtre yapıları ve bu yapılar kullanılarak frekans çiftleyici ve çift bant filtreler tasarlanmıştır. Tasarlanmış olan yapılar ihtiva ettikleri yeni rezonatör yapısının sağladığı avantajlardan dolayı yüksek performans göstermektedirler.
There are important demands for designing compact and low cost high performance microwave filters for future wireless-communication systems, especially handset applications. It would seem that planar filters which can be fabricated using printed circuit Technologies would be preferred whenever they are available and suitable because of smaller sizes and lower fabrication costs. Microstrip structures are most used type of planar structures. For high performance, the filter must have flat group delay, high selectivity and low insertion loss at its passband. The filters having two transmission zeros in finite real and imaginer frequencies shows great agreement to meet this characteristics. In the thesis study concentrate on simulation and experimental work, and suggested new filter structures for mobile communication systems. The novelty in question is due to resonators which are used in filters. The suggested new resonator is microstrip open loop resonator and shows high performance with respect to conventional ones. By using the new resonator filters which have two transmission zeros real and imaginary finite frequencies are designed. All designed structures shows high performance because of new resonator type contained by filters
URI: https://hdl.handle.net/11499/1266
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gökhan Kaptan.pdf661.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on May 6, 2024

Download(s)

44
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.