Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1271
Title: Visual C# 2005 kullanılarak çok boyutlu görüntüler için jpeg2000 standardını destekleyen görüntü işleme uygulaması
Other Titles: Developing an image processing application using visual C# 2005 supporting jpeg2000 standard for multidimensional images
Authors: Göçeri, Evgin
Advisors: Abdulkadir Yaldır
Keywords: Görüntü İşleme
Kenar Belirleme
Sayısal Filtreler
Lifting Scheme
Dalgacıklar
JPEG2000
Çok Boyutlu Tıbbi Görüntüler
3D Görüntüler
2D Görüntüler
Visual Studio 2005
Image Processing
Edge Detection
Digital Filters
Lifting Scheme
Wavelets
Multi-dimensional medical images
3D-images
2D-images
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Sayısal ortamda her gün büyük miktarda bilgi depolanıp, işlenir ve iletilir. Bu bilgilerin çoğunun sayısal görüntüler olması nedeniyle çeşitli görüntü işleme problemlerine ek olarak depolama ve iletim gereksinimleri de her geçen gün artmaktadır. Görüntü sıkıştırma bir sayısal görüntünün gösterilmesinde gereksinim duyulan veri miktarının azaltılmasına yönelik problemleri ortaya koymaktadır. Artan çoklu ortam (multimedia) teknolojisi kullanımı ile görüntü sıkıştırma yeni özelliklerin yanı sıra yüksek performansa da gereksinim duymaktadır. Bu gereksinimleri karşılamak için görüntü kodlama alanında JPEG2000 olarak bilinen yeni bir standart geliştirilmiştir. Bu tez calışmasında kenar belirleme ve görüntüdeki gürültü ve olumsuz etkileri azaltmak için sayısal filtreleme gibi önemli görüntü işleme tekniklerini sağlayan bir uygulama geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulamanın en önemli özelliklerinden bir tanesi diğer görüntü tiplerine ek olarak, JPEG2000 standardını desteklemesi ve sadece doğal, bilimsel, uzaktan algılamalı görüntüler üzerinde değil aynı zamanda çok boyutlu tıbbi görüntüler üzerinde de çalıştırılabilmesidir. Uygulamanın diğer bir özelliği ise Lifting Scheme ve Dalgacık tiplerinin kodlanması sayesinde sadece iki boyutlu (2D) tıbbi görüntülerin sıkıştırılması değil aynı zamanda, zaman bilgisi ile iki boyutlu (2D in time) görüntüler, üç boyutlu (3D) görüntüler ve hatta zaman bilgisi ile üç boyutlu (3D in time) görüntüler üzerinde sıkıştırma işleminin gerçekleştirilebilmesidir. Uygulamamızın son önemli özelliği ise diğer görüntü işleme programlarından farklı olarak kodlama için günümüzdeki en son teknoloji olan Microsoft Visual Studio 2005'in kullanılmış olmasıdır.
Everyday, an enormous amount of information is stored, processed and transmitted digitally. Much of this information is procured in the shape of digital images and therefore, in addition to several image processing problems, the storage and communications requirements are becoming immense. Image compression addresses the problem of reducing the amount of data required to represent a digital image. With the increasing use of multimedia technologies, image compression requires high performance as well as new features. To meet these needs in the specific area of still image encoding, a new standard has been developed known as JPEG2000. In this thesis we implemented an application which implies important image processing techniques such as edge detection and digital filtering in order to improve the imperfections that is the presence of noise and inadequate contrasts and contours. One of the main features of the application is to support the JPEG2000 standard, in addition to other image types, and the implementation does not only apply to natural, scientific and remote sensing images, but also to multi-dimensional medical images. Another feature of the application is the implementation of Lifting Scheme and Wavelet types, so that we can not only use 2D medical images to compress with wavelets, but also 2D-images in time, 3D-images and even 3D-images in time for compression with our application. The last important feature of our application is that, unlike other image processing programs, we used the latest technology, which is Microsoft Visual Studio 2005 (Visual C# 2005) for the implementation.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1271
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Evgin Göçeri.pdf2.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

294
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.