Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1273
Title: Yetkinliklere dayalı kariyer planlama ve endüstri mühendisliği öğrencileri için bir uygulama
Other Titles: Competency based career planning and an application on industrial engineering students
Authors: Aşkıner Güngör
Kordon, Emel
Keywords: Kariyer Planlama
Yetkinlikler
Endüstri Mühendisliği
Eğitim
Career Planning
Competencies
Industrial Engineering
Education
Issue Date: Jun-2006
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: İş dünyasında yaşanan hızlı değişimler gerek örgütlerin gerekse çalışanların kariyer kavramına bakışını değiştirmiştir. İlk kariyer adımlarının atıldığı eğitim hayatının da bu değişimlerden etkilenmesi beklenmektedir. Artık kariyer denilince uzun yıllar bir firmada çalışmak değil, uzmanlık ve geliştirme kavramları akla gelmektedir. Bu nedenle eğitim sistemlerinin de uzmanlıklara ve geliştirmeyi amaç edinmiş yetkinliklere dayalı yapılandırılması gerekmektedir. Bu amaçtan yola çıkarak çalışmada lisans eğitimi döneminde yetkinliklere dayalı bir kariyer geliştirme yaklaşımı önerilmiştir. Yetkinliklere dayalı kariyer geliştirme sürecinin planlama aşaması uygulamada çalışılan ana konudur. Yaklaşım endüstri mühendisliği uzmanlık alanları olarak belirlenen planlama, bilgi sistemleri ve kalite güvence sistem yönetimi alanlarında uygulanmıştır. Endüstri mühendisliği lisans eğitiminde öğrencilerin, bu alanlardan birinde gelişimlerinin sağlanması için uzmanlık alanlarının yetkinlik modelleri literatür araştırması, uzmanlar paneli, anket, odak grup toplantıları teknikleri kullanılarak oluşturulmuştur. Literatür taraması ve uzmanlar paneli teknikleri ile yetkinlik listesi oluşturulmuş, anket tekniği ve odak grup toplantıları ile yetkinlik modelleri oluşturulmuştur. Yetkinlik değerlendirmede, değerlendirme merkezi yöntemi kullanılmış, öğrenci-uzmanlık alanı uyum problemi ise öklid uzunluk ölçütü ile çözülmüştür. Çalışmada gelecekte eğitim sistemlerinin yapılandırılmasında ve kariyer seçiminde önem kazanacak olan yetkinlik bazlı uygulamalar için yol ve yöntem önerilmiş, endüstri mühendisliği mesleğinde de bir uygulama çalışması yapılmıştır.
The rapid changes in the business world have changed the career notion of both organisations and employees. The education, that the first steps taken, is also expected to be influenced by these changes. Career is no longer considered to be just working for a firm for years but valued as expertise and devolopments in one’s mind. Because of this reason, education systems should be re-structured such that expertise and competency development are the central focus points. In search of this, this thesis proposes an approach for competency focused career planning in undergraduate level in universities. The planning phase of the career development process is the core focus of this research. The application of the proposed methodology is done on the following well-known industrial engineering (IE) domains: Planning, Information Systems, and Quality Assurance Systems Management. In order to determine the competencies required in the domains above, a list of competencies for each domain has been prepared through literature research, panel of experts, public survey, and focus group meetings. The competency model has been finalized by the use of survey and focus group meetings. At the application stage of the proposed methodology, an assessment center has been formed and the volunteer industrial engineering students were evaluated to determine their competency levels for each IE domain. Later, using Euclidian distance, students were assigned onto IE domains depending on their competency levels. The contribution of this thesis is that it proposes a new competency based career planning methodology for industrial engineering undergraduate level students to improve their job satisfaction and success.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1273
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emel Kordon.pdf6.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

614
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

1,266
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.