Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1283
Title: Polianilin-pomza kompozitinin elektriksel ve optik özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the electrical and optical properties of polyaniline-pumice composite
Authors: Akgöz, Asım
Advisors: Koray Yılmaz
Keywords: Polialinin
Kompozit
Elektriksel İletkenlik
Soğurma
Polyaniline
Composite
Electrical Conductivity
Absorption
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada polianilin ve polianilin-pomza kompozitlerinin elektriksel iletkenlik, foto-iletkenlik, soğurganlık ve termal özellikleri incelenmiştir. Sıcaklığa bağlı elektriksel iletkenlik ve foto-iletkenlik ölçümleri 80 - 400 K sıcaklık aralığında yapılmıştır. Ölçümler sonucunda her üç örneğin de yarıiletken davranışı sergilediği gözlenmiş, polianilin ve %15 pomza eklenmiş kompozit örneğin iletim mekanizmasının hoplama (Hopping) iletimi olduğu tespit edilmiştir. %36 pomza eklenmiş kompozit örneğin yapısının yüksek pomza miktarına bağlı olarak amorf özellik gösterdiği hesaplanan düşük aktivasyon enerjilerinden anlaşılmıştır. Soğurmanın dalgaboyuna bağlı spektrumu 300 - 900 nm aralığında çıkarılmış ve yasak enerji bant aralıklarının pomza oranının artışı ile azaldığı tespit edilmiştir. Termo-gravimetrik analizde her üç örnekte de su kaybına bağlı kütle azalmasının 300 K den sonra başladığı gözlenmiştir. Bu çalışma sonucunda, polianilin ve pomza kompozitlerinin düşük dirence ve yüksek bant aralığına sahip yarıiletken olarak hetero-eklem güneş pili aygıtlarında pencere tabakası olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
In this study, electrical conductivity, photo-conductivity, absorbance and termal properties of polyaniline and polyaniline-pumice composits were investigated. Temperature dependent conductivity and photo-conductivity measurements were carried out in the temperature range of 80 - 400 K. The measurements revealed that the dominant conduction mechanisms in polyaniline and %15 pumice composits were hopping conduction and all samples have shown semiconductor behavior. The low activation energies calculated for %36 pumice composit indicated that this sample has highly defective and degenerate structure due to the high pumice content. Absorbance spectrum has been taken in the wavelength range of 300 - 900 nm and it was found that the band gap values decreased as the pumice content is increased. Termo-gravimetric analysis have shown that for all samples, the mass loss has started above 300 K due to the water evaporation in the structures. As a result of this work, it was found that polyaniline and polyaniline-pumice composits had low resistivity and high band gaps and could be used as window layer semiconductors in heterojunction solar cell applications.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1283
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Asım Akgöz.pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on May 27, 2024

Download(s)

386
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.