Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1284
Title: Baklan, Bekilli ve Çal ilçeleri (Denizli) toprak akarlarının (Acari) faunistik ve eklojik yönden incelenmesi
Other Titles: The investigation of faunistic and ecologial aspects of soil mites (Acari) in Baklan, Bekilli and Çal town
Authors: Özmen, Ayşe
Advisors: Raşit Urhan
Keywords: Acari
Toprak Akarları
Ekoloji
Baklan
Bekilli
Çal
Denizli
Türkiye
Soil Mites
Ecology
Turkey
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada Temmuz 2006- Haziran 2007 tarihleri arasında Baklan, Bekilli ve Çal ilçelerinden (Denizli) seçilen on ayrı istasyondan akarlar toplanmış, sistematik ve ekoljik yönden incelenmiştir. Toplamda 3 takıma ait 20.545 birey yakalanmıştır. 41 familyaya ait 64 takson tespit edilmiş ve bunlardan 8 tanesi Türkiye faunası için yeni kayıt geri kalan 56 tanesi ise daha önceden Türkiye'den kaydedilmiş türlerdir. Tespit edilen taksonların zoocoğrafik dağılımları ve habitat tercihleri verilmiştir. Mevcut taksonlar temel alınarak iklimsel faktörlerle ilişkileri ortaya konmaya çalışılmıştır. En yüksek yoğunluğa kış mevsiminde ulaşılmış olup, en az yoğunluğa yaz mevsiminde ulaşılmıştır.
In this study, the faunistic and ecological aspects soil mites were investigated at ten sampling areasselected in Baklan, Bekilli and Çal towns (Denizli) betwen July 2006- June 2007. Totaly 20.545 individuals belong to three orders were obtained in samplig areas. 64 taxons recorded from 41 family. Of these, 8 taxons are new to Turkish fauna and the remaining 56 taxons were reported from Turkey previously. Zoogeographical distributions of present taxons were evaluated. İn terms of the climatic factors. The population density were maximum in winter season and minimum population summer season.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1284
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayşe Özmen.pdf2.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

68
checked on May 6, 2024

Download(s)

238
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.