Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1290
Title: Pigment baskılı kumaşlarda yıkama ve sürtme haslığının geliştirilmesi
Other Titles: The development of washing and rubbing fastness for pigment printed fabrics
Authors: Orhan, Doğan
Advisors: Yüksel İkiz
Keywords: Pigment Baskı
Binder
Haslık
Pigment Printing
Fastness
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Pigment baskı yöntemi tekstil sanayinde kullanılan en eski ve önemli baskı yöntemidir. Son yıllardaki pazar eğilimleri incelendiğinde baskılı tekstil mamullerinin büyük çoğunluğunun pamuklu kumaşlardan, pigment boyalarla üretildiği görülmektedir. Pigment baskıcılığın uygulama yönteminin kolay olması, üretim hızının yüksek olması, her türlü lif karşımı için kolayca kullanılabilir olması bu yöntemin en büyük tercih nedenidir. Diğer baskı yöntemleriyle kıyaslandığında atık su miktarının çok düşük olması çevreci baskıların arttığı bir ortamda bu yöntemin önemini artırmaktadır. Pigment baskı, suda çözülmeyen ve tekstil liflerine herhangi bir afinitesi olmayan renkli partiküllerin binder denilen kimyasal madde yardımıyla kumaş üzerine bağlanması esasına dayanır. Mamulden istenilen özelliklere göre baskı patına çapraz bağlayıcılar, yumuşatıcılar, haslık geliştiriciler ilave edilebilir. Baskı işlemi yapıldıktan sonra mamul yüksek sıcaklıkta kuru hava ile kısa sürede fiksaj işlemine tabii tutulur. Fiksaj işlemi sırasında binder polimerize olarak boyarmaddeyi kumaşa bağlar. Fiksaj işleminden sonra kumaşın yıkanmasına gerek yoktur. Bu özelliklerinin yanında, sahip olduğu yüksek teknik standartlar nedeniylede günümüzde tartışmasız en önemli baskı tekniği durumundadır. Pigment baskının en büyük dezavantajı yıkama ve sürtme haslıklarının diğer yöntemlerle kıyaslandığında kötü olması ve kumaşın sert bir tutuma sahip olmasıdır. Bu çalışmada % 100 pamuklu kumaş kullanılarak, değişik pigment reçeteleri ve haslık geliştirici kimyasallarla numuneler yapılmıştır. Reçetelerdeki kimyasal madde miktarları ve kumaş prosesleri değiştirilerek en iyi yıkama ve sürtme haslıkları elde edilmeye çalışılmıştır.
Pigment printing method is the oldest and most important printing method used in textile industry. When the marketing trends of the latest years are observed it is seen that most of the printed fabrics is printed with this method. The main reasons for the selection of this method are; the application of pigment printing is easy, the speed of production is high and it can easily be applied to every kind of fiber mixture. When compared with the other printing methods the amount of waste water is very low and it increases the importance of pigment printing in our period where there are increasing enviromentalist pressures. The orjin of the pigment printing depends on the binding of colored particules that do not dissolve in water and have no affinity, on a fabric with the help of a binder. Cross binders, softeners and fastness improvers can be added according to the qualities required from the product. After the printing process the fabric is dried and fixation is realized with dry air in high temparature. During fixatition period the binder fixes the dying material to the fabric. After the fixatiton process there is no need for the washing of the product. Besides these qualities it is the most important printing method today owing to the high technical standards it has. The biggest disadvantage of pigment printing is low washing and rubbing fastness and bad handling. İn this study we tried different printing recipes and fastness improving chemicals on % 100 cotton fabrics. We try to get the best washing and rubbing fastness by chancing the amount of the chemicals in the recipes and fabric processes.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1290
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doğan Orhan.pdf936.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

336
checked on May 27, 2024

Download(s)

252
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.