Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1292
Title: Fen bilgisi öğretiminde drama yönteminin kullanımı
Other Titles: Using method of drama in science education
Authors: Yılmaz, Gülçin
Advisors: Hulusi Çokadar
Keywords: Yaratıcı Drama
Fen Bilgisi Ders Başarısı
Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutum
Creative Drama
Academic Achievement
Attitude Towards Science
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı ilköğretim fen bilgisi derslerinde yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin akademik başarıları ve fen bilgisi dersine yönelik tutumları üzerindeki etkiyi incelemektir. Araştırma 2005-2006 eğitim öğretim yılında Denizli Okul Yaptırma ve Yasatma Derneği İlköğretim Okulu 7. sınıfında okuyan 45 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmada kontrol gruplu ön-test son-test modeli kullanılmıştır. Deney grubunda yaratıcı drama yöntemiyle, kontrol grubunda ise geleneksel yöntemle “Tüm Canlılarla Ortak Yuvamız Mavi Gezegenimizi Tanıyalım ve Koruyalım” ünitesi işlenmiştir. Öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek için Fen Bilgisi ünite başarı testi hazırlanmıştır. Fen Bilgisi ünite başarı testi ve Fen Bilgisi dersine yönelik tutum testi deneysel çalışma öncesinde ve sonunda ön-test ve son-test olarak her iki gruba da uygulanmıştır. Bu testlerin sonucunda elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Science) programıyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda yaratıcı drama yönteminin uygulandığı deney grubu ile geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubunun başarı düzeyleri ve Fen Bilgisi dersine yönelik tutumları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur.
The purpose of this study is to examine the effect of creative drama method on student’s academic achievement and their attitude towards science lessons. The study was carried out during 2005-2006 educational year, at the Denizli Okul Yaptırma ve Yaşatma Elementary School, on 7th grade with 45 students. Creative drama method was used in the experimental group, and the traditional method in control group. The subject of “Tüm Canlılarla Ortak Yuvamız Mavi Gezegenimizi Tanıyalım ve Koruyalım” was taught to the both groups. The science achievement test was prepared to determine students academic achievement along with an attitude test to measure students attitudes towards science. The science achievement and attitude tests were administered to both groups before the application as pre-test and after the application as post-test. The results were examined in SPSS (Statistical Package for Social Science) program. The results revealed significant differences between experimental and control groups in their academic achievement as well as their attitudes towards science. The experimental group scored significantly higher than the control group.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1292
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gülçin Yılmaz.pdf8.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

392
checked on May 6, 2024

Download(s)

674
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.