Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/130
Title: I?ç denetim etiği ve kamu i?ç denetçileri tarafından algılanışı
Other Titles: Internal audit ethics and perceived by the public internal auditors
Authors: Özdemir, Serkan
Keywords: Kamu İç Denetim Etiği
Meslek Etiği
Etik
Faktör Analizi
Issue Date: 1-Jun-2011
Publisher: Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
Source: ÖZDEMİR S., “İç Denetim Etiği ve Kamu İç Denetçileri Tarafından Algılanışı”, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı:2, ISSN: 1309-1522, 145-162, 2011.
Series/Report no.: 3;2
Abstract: Etik, insana ne yapması ya da ne yapmaması gerektiğini öneren bir dizi değerler bütünüdür. Kamu iç denetimi ise, kamu kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu çalışma ile, etik kavramının kamu iç denetçilerine çağrıştırdıklarının, etik değerlerin iç denetim faaliyetlerine etkisinin ve etik kurallar çerçevesinde kamu iç denetim faaliyetlerinde hizmet tatminini etkileyen faktörlerin tespiti amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda, etik kavramının kamu iç denetimi faaliyetlerinin başarısında etkili bir unsur olduğunu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda tespit edilen, etik kurallar çerçevesinde kamu iç denetim faaliyetlerinde hizmet tatminini etkileyen faktörler sırasıyla “Özlük Hakları ve Çalışma Ortamı”, “Mesleki Altyapı”, “Yöneticilerin Tutumları”, “Mesleki Tecrübe ve Yakın Çevre” ve “Yaş ve Cinsiyet” dir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/130
Appears in Collections:Buldan Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İç Denetim Etiği.pdfAna Makale365.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

4
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.