Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1302
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYusuf Yılmaz-
dc.contributor.authorAkgün, Fatma Burcu-
dc.date.accessioned2016-12-26T11:25:24Z
dc.date.available2016-12-26T11:25:24Z
dc.date.issued2007-07-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/1302-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, fırıncılık sektöründe üretimi hızlandırmak ve günlük ekmek kapasitesini arttırmak amacıyla yaygın olarak kullanılan ekşi hamura alternatif olarak ekşi hamur tozunun üretilmesi ve ekmek üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Bu amaçla un üzerinden %1 S.cerevisiae, %\ L.brevis ve her iki mikroorganizmadan %1’er oranında kullanılarak hamurlar hazırlanmış, fermantasyon yapılmıştır. Elde edilen ekşi hamurlar kurutulup öğütülmek suretiyle ekşi hamur tozları elde edilmiştir. Elde edilen tozlar, una %0, %2, %4 ve %6 oranlarında ikame edilerek ekmek üretiminde kullanılabilirliği test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, maya ve laktik starter kullanımı, hamur ve ekmek özelliklerine, pH ve asitlik gelişimine etkide bulunmuştur. En düşük pH 3.86 ve en yüksek toplam asitlik % 1.71 olarak L. brevis starter kültürlü örnekte ölçülmüştür. Ekşi hamurlardan üretilen tozlarında ise benzer sonuçlar bulunmuş, en düşük pH ve en yüksek toplam asitlik L. brevis 'li örnektedir. Ekmek yapımında ekşi hamur tozu ikamesi yaş gluten, gluten indeksi, sedimantasyon ve gecikmeli sedimantasyon değerlerini düşürmüştür. Protein değerini etkilemezken, kül miktarını arttırmıştır. Ekşi hamur tozunun unun su absorbsiyonunu ve hamurun gelişme süresini etkilemediği hamur stabilitesini ve yoğurma toleransını azalttığı görülmüştür. Hamurların yumuşama dereceleri ise ekşi hamur tozu ikame oranı arttıkça artış göstermiştir. Ekşi hamur tozlu ekmek hamurlarında hamur mukavemeti ve maksimum direnç etkilenmemiş, uzayabilirlik ve enerji değerlerinde düşme görülmüştür. Ekşi hamur tozu ikame oranının yoğurma sonrası ve son fermantasyon sonrası hamur pH’Iarını etkilediği görülmüş, ikame oranı arttıkça yoğurma sonrası pH genel olarak düşerken, ikame oranı %6’ya çıktığında ise pH sadece EHT(SL) örneği için yükselmiştir. İkame oranı %2’ye çıkarıldığında fermantasyon sonrası pH EHT(SC) örneği için hemen hemen değişmezken diğer iki örnek için hızlı bir biçimde düşmüştür. İkame oranı %4 olduğunda ise pH’larda azalma devam etmiş, %6 ikame oranı için ise yine EHT(SC) örneğinde önemli bir azalma görülmemiştir. Ekşi hamur tozu ikamesi ile spesifik hacim değeri artmış, en yüksek spesifik hacim EHT(SL) örneğinde ve %6 ikameli ekmekte ölçülmüştür. Ekşi hamur tozu ikamesinin ekmekte kabuk ve iç renk L, a, b değerlerini etkilediği görülmüş, renk intensitesini sarıya doğru yöneltmiştir. Duyusal değerlendirmede kontrol ekmeği, %6 EHT (SC) ve EHT (SL) ikame oranlı ekmek ile %2 ve %4 EHT (LB) ikame oranlı ekmekler kullanılmış, ekmekler arasında fark hissedilememiştir (p>0.05).en_US
dc.description.abstractThe aims of this study are to produce sourdough powder and to evaluate potential use of sourdough powder in bread making industry, which is alternative to sourdough that has been used to speed up the bread production and to increase the daily bread production capacity of bakeries. For this purpose, sourdough samples with 1% S.cerevisiae, 1% L.brevis or an equal mixture of these two microorganisms based on flour in the formulations were prepared and fermented. By drying and grinding sourdough samples produced, sourdough powder samples were obtained. Potential use of sourdough powder in bread production was tested by substituting flour in formulations with 0%, 2%, 4% or 6%. Results indicated that the use of yeast and lactic starter culture had an effect on various properties of dough and bread sample, pH and acid production. The lowest pH of 3.86 and the highest total titratable acidity of 1.71% was obtained with the starter culture of L.brevis. Sourdough powder samples with this starter culture also showed similar properties with the lowest pH and the highest total titratable acidity. The substitution of flour with sourdough powder in breadmaking reduced wet gluten, gluten index, and sedimentation and delayed sedimentation values. While substitution increased the ash content of breads, it showed no effect on protein content. Addition of sourdough powder to flour had no effect on the water absorption ability of flour and dough recovery period while reducing both dough stability and kneading tolerance. Softening degrees of dough samples raised with the increased substitution rate with sourdough powder. Dough and maximum dough resistances were not affected in bread dough samples prepared with sourdough powder while extensibility and energy values reduced. Sourdough powder substitution had an effect on the post kneading and final fermentation pH values of dough samples, and overall pH values reduced by the increment in substitution ratio while pH of EHT(SL) sample increased with increasing the ratio to 6%. When the substitution ratio increased to 2%, post fermentation pH of EHT(SC) sample remained almost unchanged, but reduced rapidly for other two samples. At the substitution ratio of 4%, pH continued to reduce, at 6%, pH significantly reduced for EHT(SC) samples. Sourdough powder substitution increased specific volumes of dough and bread samples, and the highest specific volumes were observed with EHT(SL) dough sample and bread samples with 6% substitution rate. Sourdough substitution significantly affected bread crust and interior color values of Hunter L, a and b, increasing the color intensity towards yellow color space. In sensory evaluation of bread samples, control bread, 6% EHT(SC) and EHT(SL) and 2% and 4% EHT(LB) substituted bread samples were used, and differences among the bread samples were insignificant (p>0.05).en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkmeken_US
dc.subjectEki Hamuren_US
dc.subjectEki Hamur Tozuen_US
dc.subjectBreaden_US
dc.subjectSourdoughen_US
dc.subjectSourdough Powderen_US
dc.titleEkşi hamur tozu eldesi ve ekmek üretiminde kullanılabilme olanaklarıen_US
dc.title.alternativeProduction of sourdough powder and its potential use in bread productionen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid179460en_US
dc.ownerPamukkale_University-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatma Burcu Akgün.pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

408
checked on May 27, 2024

Download(s)

742
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.